Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Om dit mogelijk te maken, volgt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de eisen van 
Digitoegankelijk, de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Toegankelijkheidsverklaring

Kunt u de inhoud van een document niet lezen, neem dan contact op!

Het kan voorkomen dat een document, zoals een pdf-bestand, niet volledig toegankelijk is. Heeft u een document nodig dat nog toegankelijk moet worden gemaakt? Neemt u dan contact op via gezondleven@rivm.nl. Vermeld in uw bericht om welk document het gaat en vermeld uw contactgegevens. Eén van onze redacteuren neemt contact met u op om samen te kijken hoe we het document voor u toegankelijk kunnen maken.