Pride publiek tribune

Integraal werken aan seksuele gezondheid levert de meeste gezondheidswinst voor inwoners van uw gemeente. Kies daarom voor een samenhangende aanpak. Volg hiervoor de 5 stappen van de gezonde wijkaanpak en gebruik de succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid.   

Het themadeel seksuele gezondheid is tot stand gekomen met onze partners het Rutgers en het Soa Aids Nederland.