Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en kennispartners organiseren regelmatig (online) bijeenkomsten rond gezond leven, gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving. Van webinar tot workshop.

Thematische webinars VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) NL en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) terugkijken 

Webinars en bijeenkomsten kennispartners