Aan de slag met alcoholpreventie

Integraal werken aan alcoholpreventie levert de meeste gezondheidswinst voor inwoners van uw gemeente. Kies daarom voor een samenhangende aanpak. Volg hiervoor de 5 stappen van de gezondewijkaanpak en gebruik de succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid.   

Samenwerken aan vroegsignalering alcoholproblematiek? Pak uw kans

Hoe eerder u alcoholproblematiek bij volwassenen signaleert, hoe kleiner de kans op gezondheidsschade. Een integrale aanpak levert hierbij de meeste gezondheidswinst op. Maar hoe doet u dat? Om hier meer over te leren ondersteunt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) komend jaar drie of vier samenwerkingsverbanden van gemeente(n), GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en instelling voor verslavingszorg. Is dit iets voor uw gemeente, GGD of IVZ? Pak deze kans, we gaan graag in gesprek. Mail naar Dieuwke Schokker.  

Het themadeel alcohol is tot stand gekomen met onze partners het Trimbos-instituut en het Expertisecentrum Alcohol.