Aan de slag met de preventie van alcoholproblemen in uw gemeente, wijk of buurt? Het terugdringen van problematisch alcoholgebruik is een van de speerpunten uit het Nationaal Preventieakkoord. Bekijk hoe u met een integrale aanpak lokaal alcoholbeleid ontwikkelt en welke interventies u hierbij kunt inzetten. Ontdek ook wat werkt bij de aanpak van alcoholpreventie in de Wat werkt dossiers jongeren en ouderen.

Coronavirus en alcohol

Door de coronacrisis is er risico op toename van het alcoholgebruik. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde in samenwerking met thema-instituten, het LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM verschillende leefstijladviezen in tijden van het coronavirus. Bekijk de adviezen voor het beperken van alcoholgebruik.

Actueel

Snel aan de slag

Werken aan effectief alcoholbeleid

 

Stappen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over alcoholgebruik. Weet welke wettelijke en beleidsmatige aanknopingspunten er zijn voor lokaal alcoholbeleid.  Cijfers en feiten
Wettelijk en beleidskader
Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren. Lokale probleemanalyse
Een integrale aanpak
Formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Beleidsfocus en doelstellingen
Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie. Uitvoering en samenwerking
Evalueren
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak. Een integrale aanpak
Interventieoverzicht
Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Uitvoering en samenwerking

 

Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

Succesfactoren

Lees meer over succesfactoren die ook voor alcoholbeleid van belang zijn: (Bestuurlijk) DraagvlakBurgerparticipatie en Gemeentelijke regie.  

Contact of vragen?

  • Informatie over de Drank- en Horecawet: Expertisecentrum handhaving DHW (Trimbos-instituut)
  • Adviespunt voor lokaal alcohol-, drugs en tabaksbeleid: Het Gemeenteteam (Trimbos-instituut)  
  • Website STAPinfo@stap.nl of 030- 656 50 41 (STAP - Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid)
  • Website Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid  (het CCV)

Het themadeel ‘Alcohol’ wordt actueel gehouden door het Trimbos-instituut. Laatste actualisatie: juli 2019. Websites waarnaar wordt verwezen zijn geraadpleegd op 1 juli 2019.