Er zijn verschillende landelijke kaders voor sport en bewegen. Bijvoorbeeld het Nationaal Sportakkoord, de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijlinterventie )). Wilt u lokaal sportbeleid maken? Gebruik dan het landelijk beleid als handvat.

 

Hoofdlijnen Sportakkoord II

Het hoofdlijnen Sportakkoord II formuleert drie ambities:

 • het versterken van het fundament van de sport,
 • het vergroten van het bereik van de sport
 • meer betekenis geven aan sport.

Het hoofdlijnen Sportakkoord II wordt verder uitgewerkt tot een breed Sportakkoord II (verwacht medio 2023).

 

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid

De Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 legt de prioriteit bij vier gezondheidsvraagstukken:

 • gezondheid in de sociale en fysieke leefomgeving
 • gezondheidsachterstanden verkleinen
 • druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
 • vitaal ouder worden

Lees hoe u sport en bewegen kunt inzetten om bovenstaande gezondheidsvraagstukken aan te pakken en welke instrumenten daarbij helpen.

 

Nationaal Preventieakkoord 

Binnen het Nationaal Preventieakkoord (2018) is een van de doelen een daling van het aantal mensen met overgewicht in 2040. Verschillende partijen zetten zich in voor meer sporten en bewegen: 

 • Passender aanbod bij sport-en beweegaanbieders;
 • Gezond naar school en naar werk;
 • Sport en bewegen voor specifieke doelgroepen.

 

Overige wetgeving en afspraken

De Rijksoverheid wil meer mensen meer laten bewegen of laten deelnemen aan culturele activiteiten. Gemeenten kunnen met cofinanciering van het Rijk subsidie aanvragen en daarmee functionarissen inzetten die hiermee aan de slag gaan. In 2021 namen 348 gemeenten (99%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. Landelijk gelden onderstaande doelstellingen, waarop lokaal weer eigen doelstellingen worden gesteld:

 • Een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken.
 • Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen tussen: gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde/commerciële sport, cultuur, onderwijs, (buitenschoolse) kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven
 • Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders of vrijwilligersorganisaties. Op het gebied van onder andere besturen, vrijwilligers en diversiteit.

De focus ligt op het inzetten van sport, bewegen of culturele activiteiten als doel of als middel. Een andere focus is het verbinden van de sport- en cultuursector met andere domeinen.

Mensen met overgewicht komen in aanmerking om mee te doen aan een gecombineerde leefstijlinterventie. Deze wordt vergoed uit de basiszorgverzekering. Deze interventies moeten de deelnemers helpen met het krijgen en houden van een gezonde leefstijl. Het lokale sportaanbod (inclusief de buurtsportcoach) speelt een belangrijke rol bij deze interventies.

Lees meer over gecombineerde leefstijlinterventies

In 2022 is een Beweegalliantie opgericht bestaande uit een breed scala aan partijen. Deze alliantie gaat vanaf 2023 uitvoering geven aan een landelijke aanpak om bewegen in het dagelijks leven te bevorderen. Lees meer in de kamerbrief Stimuleren Bewegen in het dagelijks leven