Zorgen voor een gezonde gemeente, met beleid dat een gezonde leefstijl van alle inwoners stimuleert. Dat is waar u als gemeente voor staat. Maar goed beleid vraagt meer dan alleen een mooie interventie, of een groene leefomgeving. Een gedegen plan, een soepele uitvoering met mooie resultaten. De Aanpak Gezonde Gemeente helpt u hiermee. 

Figuur Aanpak Gezonde Gemeente

  

Werk planmatig

figuur planmatig werken: uitvoeren, evalueren en voorbereiden

Een goed plan is een doorlopend proces:

  • Voorbereiden
  • Uitvoeren
  • Evalueren

Zet in op 4 pijlers

Schema zet in op vier pijlers

Een goede aanpak bestaat uit activiteiten waarmee u op vier verschillende gebieden ('pijlers') resultaten behaalt:

  • Voorlichting en educatie
  • Signalering, advies en ondersteuning
  • Leefomgeving
  • Regelgeving en handhaving

Werk samen

Figuur werk samen aan een gezonde gemeente

De gemeente voert de regie bij het uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid. Samenwerken met andere organisaties en binnen meerdere domeinen is belangrijk. Blijf investeren in het opbouwen en onderhouden van een samenwerkingsnetwerk.

Betrek inwoners

Figuur betrek inwoners voor een gezonde gemeente

Inwoners betrekken bij uw gezondheidsbeleid is een belangrijke voorwaarde voor het succes ervan. Op deze pagina vindt u tips voor het bereiken en betrekken van inwoners.

Uitgelicht

Landelijke nota gezondheidsbeleid
Voorblad Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Landelijke nota gezondheidsbeleid

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Gezond Leven Akkoord (GALA)