Zorgen voor een gezonde gemeente, met beleid dat een gezonde leefstijl van alle inwoners stimuleert. Dat is waar u als gemeente voor staat. Maar goed beleid vraagt meer dan alleen een mooie interventie, of een groene leefomgeving. Een gedegen plan, een soepele uitvoering met mooie resultaten. De Aanpak Gezonde Gemeente helpt u hiermee. 

Direct naar

Werk planmatig

Een goed plan is een doorlopend proces:

  • Voorbereiden
  • Uitvoeren
  • Evalueren

Zet in op 4 pijlers

Een goede aanpak bestaat uit activiteiten waarmee u op vier verschillende gebieden ('pijlers') resultaten behaalt:

  • Voorlichting en educatie
  • Signalering, advies en ondersteuning
  • Leefomgeving
  • Regelgeving en handhaving

Werk samen

De gemeente voert de regie bij het uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid. Samenwerken met andere organisaties en binnen meerdere domeinen is belangrijk. Blijf investeren in het opbouwen en onderhouden van een samenwerkingsnetwerk.

Betrek inwoners

Het gebruikerspanel tijdens de werksessie ‘sociale leefomgeving’ (3 september 2019)

Inwoners betrekken bij uw gezondheidsbeleid is een belangrijke voorwaarde voor het succes ervan. Op deze pagina vindt u tips voor het bereiken en betrekken van inwoners.

Landelijk beleid en programma's

Landelijke programma's bieden kaders en soms financiële voordelen voor een doorvertaling naar uw gemeente. 

Instrumenten

Op deze pagina hebben we voor u een aantal handige en beproefde instrumenten/tools op een rij gezet die u helpen op verschillende momenten of thema's in uw aanpak.

Uitgelicht

Landelijke nota gezondheidsbeleid
Voorblad Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Landelijke nota gezondheidsbeleid

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Gezond Leven Akkoord (GALA)