Zorgen voor een gezonde gemeente, met beleid dat een gezonde leefstijl van alle inwoners stimuleert. Dat is waar u als gemeente voor staat. Maar goed beleid vraagt meer dan alleen een mooie interventie, of een groene leefomgeving. Een gedegen plan, een soepele uitvoering met mooie resultaten. De Aanpak Gezonde Gemeente helpt u hiermee. 

Figuur Aanpak Gezonde Gemeente

  

werk planmatig

De Aanpak Gezonde Gemeente bestaat uit een aantal stappen in drie fasen. Voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Ondanks de chronologische opbouw,  kent het geen strikt begin of eind. Het is een continu proces. Tijdens de uitvoering kan het nodig zijn een stapje terug te doen, en uit een tussentijdse evaluatie kan blijken dat u de uitvoering het beste wat kunt aanpassen. 

Figuur pijlers

Gezond zijn en gezond blijven is een combinatie van persoonlijke kenmerken, leefstijl, sociale context en leefomgeving. Een effectieve aanpak grijpt in op al deze aspecten. Zo deelt u geen speldenprikjes uit, maar zorgt u voor een complete, samenhangende aanpak. U doet dit aan de hand van de vier pijlers: educatie, signalering en ondersteuning, omgeving, en regelgeving en handhaving. 

figuur werk samen

Gezond zijn en gezond blijven is een combinatie van persoonlijke kenmerken, sociale context en leefomgeving. Veel van deze factoren liggen buiten het domein gezondheid. Daarom werkt u voor een goed resultaat samen met mensen uit andere beleidsdomeinen.  Met wie u het beste kunt samenwerken kan per project natuurlijk verschillen. Ga eerst na welke partijen binnen uw domein al betrokken zijn. Inventariseer daarna, buiten uw beleidsdomein, welke partijen er nog meer betrokken zijn of eventueel kunnen worden. Het opbouwen en met name het actief onderhouden van een goede samenwerking gaat niet vanzelf. U krijgt te maken met verschillende organisatiebelangen en verwachtingen, een andere 'taal' en andere (financiële) kaders. Blijf daarom investeren in het opbouwen en onderhouden van een samenwerkingsnetwerk. 

figuur betrek inwoners

Inwoners betrekken bij uw gezondheidsbeleid is een belangrijke voorwaarde voor het slagen ervan. Maar hoe doet u dit op een goede manier?  

Uitgelicht

Landelijke nota gezondheidsbeleid
Voorblad Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Landelijke nota gezondheidsbeleid

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Gezond Leven Akkoord (GALA)