Planmatig werken betekent dat je werkt aan de hand van een cyclus van voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Veranderende inzichten en omstandigheden, of uitkomsten uit een tussentijdse evaluatie, kunnen weer leiden tot aanpassingen in het plan en in de uitvoering. 

 

figuur planmatig werken

voorbereiden

Uitvoeren

evalueren