Mensen die voldoende sporten en bewegen, leggen een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl. Sport en bewegen is ook een middel om andere maatschappelijke doelen te bereiken, zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie en leefbaarheid in de buurt.

Gezond en Actief Leefstijl Akkoord

Gezond en Actief Leven Akkoord en Sportakkoord II

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Werk met een plan

Om planmatig te kunnen werken aan het bevorderen van sport en bewegen, bieden wij u cijfers en feiten waarmee u een gezondheidsprofiel kunt maken als voorbereiding op uw plannen. Op de pagina prioriteit en doelen leest u wat u kunt bereiken met uw inzet, en hoe u uw doelen bepaalt aan de hand van het gezondheidsprofiel. Voor de uitvoering en evaluatie verwijzen wij u naar de algemene informatie van de Aanpak Gezonde Gemeente.

Zet in op 4 pijlers voor effectief beleid om sport en bewegen te bevorderen

Gezond zijn en gezond blijven is een combinatie van persoonlijke kenmerken, leefstijl, sociale context en leefomgeving. Een effectieve aanpak grijpt in op al deze aspecten. Zo deelt u geen speldenprikjes uit, maar zorgt u voor een complete, samenhangende aanpak.  

Werk samen aan sport en bewegen

Gezond zijn en gezond blijven is een combinatie van persoonlijke kenmerken, sociale context en leefomgeving. Veel van deze factoren liggen buiten het domein gezondheid. Daarom werkt u voor een goed resultaat samen met mensen uit andere beleidsdomeinen. Op deze pagina vindt u enkele handvatten om deze samenwerking rondom sport en bewegen vorm te geven.

Betrek inwoners

Inwoners betrekken bij uw gezondheidsbeleid is een belangrijke voorwaarde voor het slagen ervan. Maar hoe doet u dit op een goede manier? Wij  laten zien hoe u inwoners kunt bereiken en betrekken om hen meer te laten sporten en bewegen.

Landelijk beleid voor sport en bewegen 

Er zijn verschillende landelijke kaders voor sport en bewegen. Bijvoorbeeld het Nationaal Sportakkoord, Het Gezond en Actief Leven Akkoord, de Brede SPUK regeling, de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijlinterventie)). Gebruik het landelijk beleid als handvat voor uw lokale plannen.

Sport- en beweeginterventies

In uw gemeente aan de slag zodat meer inwoners voldoende sporten en bewegen? Gebruik dan erkende interventies. Dit zijn goed onderbouwde en effectieve interventies die inzetten op meer sporten en bewegen. 

 

Aanpak Gezonde Gemeente