drugs-beleid-gezondheid

Aan de slag met de preventie van drugs? Bekijk de aanknopingspunten voor het ontwikkelen, aanscherpen, uitvoeren en evalueren van lokaal drugsbeleid. Tips, praktijkvoorbeelden en het interventieoverzicht helpen u op weg.

Coronavirus en drugs

Door de coronacrisis is er risico op toename van het drugsgebruik. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde in samenwerking met thema-instituten, het LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM verschillende leefstijladviezen in tijden van het coronavirus. Bekijk de adviezen voor het beperken van drugsgebruik.

Actueel

  • Adviesrapport over de preventieaanpak van het Experiment gesloten coffeeshopketen (Trimbos-instituut, juli 2020).
  • Daling middelengebruik onder Nederlandse scholieren gestagneerd (Trimbos-instituut, juni 2020).
  • Factsheet over de impact van het nieuwe coronavirus (COVID-19) en de coronamaatregelen op cannabisgebruik in Nederland (Trimbos-instituut, juni 2020).
  • Wetsvoorstel lachgasverbod maakt einde aan lachgas in gasflessen voor consumenten (Rijksoverheid.nl, juni 2020).

Werken aan effectief drugsbeleid

Stappen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over drugsgebruik en maak een lokale probleemanalyse. Cijfers en feiten
Lokale probleemanalyse
Houd rekening met landelijke kaders bij het formuleren van de prioriteiten en de focus van het beleid. Landelijke wetgeving en beleid
Beleidsfocus
Inventariseer de lokale mogelijkheden voor een integrale aanpak en formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Integrale aanpak
Kies effectieve interventies en maatregelen die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak: regelgeving, voorlichting & educatie en handhaving. Regelgeving
Voorlichting en educatie
Handhaving
Zorg ervoor dat professionals problemen vroegtijdig kunnen signaleren en dat er gepast advies en ondersteuning geboden wordt. Signalering, advisering en ondersteuning
Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Houd bestuurders, burgers en partijen steeds betrokken. Samenwerken

 

Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie Financiering
Monitor en evalueer uw beleid om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

Succesfactoren

Er zijn enkele algemene succesfactoren die ook voor drugsbeleid van belang zijn: Draagvlak, Burgerparticipatie, Netwerk onderhouden en Gemeentelijke regie.

Contact of vragen?

  • Adviespunt voor lokaal alcohol-, drugs en tabaksbeleid: het Gemeenteteam (Trimbos-instituut)
  • Drugsinfo.nl – alles over drugs, risico’s en gezondheid (Trimbos-instituut)

Het themadeel Drugs wordt actueel gehouden door het Trimbos-instituut. Laatste herziening november 2019.