drugs-beleid-gezondheid

Integraal werken aan alcoholpreventie levert de meeste gezondheidswinst voor inwoners van uw gemeente. Kies daarom voor een samenhangende aanpak met integraal werken. Volg hiervoor de 5 stappen van de gezonde wijkaanpak en gebruik de succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid.   

Het themadeel drugs is tot stand gekomen met onze partner het Trimbos-instituut.