drugs-beleid-gezondheid

Integraal werken aan alcoholpreventie levert de meeste gezondheidswinst voor inwoners van uw gemeente. Kies daarom voor een samenhangende aanpak met integraal werken. Volg hiervoor de 5 stappen van de gezonde wijkaanpak en gebruik de succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid.   

Coronavirus en drugs

Door de coronacrisis is er risico op toename van het drugsgebruik. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelde in samenwerking met themainstituten, het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM), onderdeel RIVM) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit verschillende leefstijladviezen in tijden van het coronavirus.

Het themadeel drugs is tot stand gekomen met onze partner het Trimbos-instituut.