Het landelijke drugsbeleid richt zich op het voorkomen van het gebruik van drugs en het beperken van de schade voor de gebruiker en zijn omgeving. Het landelijke beleid biedt kaders voor het gemeentelijke beleid.
 

Uitgangspunten landelijk drugsbeleid

De belangrijkste pijlers van het drugsbeleid van VWS zijn: 

  • drugsgebruik voorkomen 
  • gezondheidsschade voorkomen
  • vroegsignalering en kortdurende interventies 
  • adequate behandeling bij drugsverslaving
  • gezondheidsschade beperken (‘harm reduction’) 

 

Opiumwet

De Opiumwet stelt de import, export, productie, teelt, de handel en het in bezit hebben van drugs strafbaar. Gebruik van drugs is in Nederland dus niet strafbaar. De overheid wil er hiermee voor zorgen dat mensen die door drugsgebruik in de problemen komen zich vrij voelen om hulp te zoeken.

De Opiumwet maakt onderscheid in harddrugs en softdrugs. Harddrugs zijn bijvoorbeeld ecstasy, cocaïne en amfetamine. Deze staan op Lijst 1 van de Opiumwet. Op lijst 2 staan softdrugs zoals cannabis en lachgas, drugs die minder schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

 

Gedoogbeleid: verkoop van softdrugs in coffeeshops

De verkoop van cannabis in coffeeshops wordt in Nederland onder strikte voorwaarden gedoogd. 
De coffeeshophouder is verantwoordelijk voor de controle op leeftijd en nationaliteit. Als gemeente bepaalt u zelf of u coffeeshops in uw gemeente toelaat, en hoeveel. Ook kunt u, naast de AHOJ-GI criteria die in de Aanwijzing Opiumwet (artikel pre-opsporing, lid 1) zijn vastgelegd, aanvullende eisen stellen. 

Een knelpunt bij het coffeeshopbeleid is dat de verkoop gedoogd wordt, maar dat de productie van cannabis en het bevoorraden van de coffeeshops verboden is. Daarom startte Nederland eind 2023 met het Experiment gesloten coffeeshopketen, ook bekend als het Wietexperiment. Het doel is om te kijken of en hoe telers op kwaliteit gecontroleerde cannabis legaal aan coffeeshops kunnen leveren. Daarnaast wil het kabinet bekijken wat de effecten van het experiment zijn op bijvoorbeeld de criminaliteit en de volksgezondheid.

 

Overige wetgeving en afspraken    


Wegenverkeerswet

De Wegenverkeerswet verbiedt rijden onder invloed van stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Dat geldt voor middelen uit de Opiumwet maar ook voor alcohol en veel geneesmiddelen. 

Verbod op lachgas

Lachgas wordt gebruikt in onder meer de voedsel- en auto-industrie. Maar het werd ook steeds vaker gebruikt als drug. Dat is gevaarlijk, vooral bij veelvuldig gebruik. De productie en verkoop van lachgas voor recreatieve doeleinden is dan ook sinds 1 januari 2023 verboden. 

Meer informatie