Beeldmateriaal op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-websites, zoals Loketgezondleven.nl, mag u niet zomaar gebruiken. Als u beeld van Loketgezondleven.nl wilt gebruiken, stuur dan een verzoek naar gezondleven@rivm.nl. Als u beeld wilt gebruiken van RIVM, stuur dan een verzoek naar info@rivm.nl. Geef bij uw verzoek aan welk beeld het betreft en voor welke doeleinden. Beeldmateriaal van Loketgezondleven.nl en het RIVM mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

(Her)gebruik van teksten mag

De teksten op de website mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden. Zorg daarbij wel voor bronvermelding (bron: Loketgezondleven.nl).

Links naar andere websites

Samen met diverse partners vullen we Loketgezondleven.nl. De informatie via Loketgezondleven.nl is bedoeld voor professionals. Op de website vindt u informatie, verwijzingen naar websites en documenten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de betrouwbaarheid van deze websites of documenten ligt bij de makers daarvan.