Integraal werken aan rookpreventie levert de meeste gezondheidswinst voor inwoners van uw gemeente. Kies daarom voor een samenhangende aanpak.

 

Gezond en Actief Leefstijl Akkoord

Gezond en Actief Leven Akkoord en Sportakkoord II

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Cijfers en feiten

Landelijk beleid

Beleidsfocus

Aanpak

Interventies

Voorbeelden

Het themadeel roken is tot stand gekomen met onze partners het Trimbos-instituut