Aan de slag met tabakspreventie? Op deze pagina vindt u een overzicht van aanbevolen interventies op dit thema, ook voor verschillende doelgroepen. Daarnaast lichten we een aantal erkende interventies uit en geven we inzicht in wat werkt bij tabakspreventie. Hulp nodig bij het kiezen van interventies? Bekijk dan het stappenplan interventie kiezen.

Recent erkende interventies

Relevante interventieoverzichten tabakspreventie

Ga direct naar het interventieoverzicht tabakspreventie

Bekijk ook de interventies voor verschillende doelgroepen die bij tabakspreventie relevant zijn. In deze interventieoverzichten kunt u interventies voor tabakspreventie selecteren voor een bepaalde setting of een specifieke doelgroep:

Effectiviteit stoppen

Effectiviteit stoppen-met-roken interventies voor zwangeren onderzocht

Uit onderzoek blijkt dat van alle stoppen-met-roken interventies voor zwangere vrouwen vooral de psychosociale interventies een gunstig effect hebben. Ook partners spelen een belangrijke rol bij het (stoppen met) roken van de zwangere vrouw. De belangrijkste resultaten van het onderzoek vindt u in de factsheet Effectiviteit van stoppen-met-roken interventies voor zwangere vrouwen.

Voorbeeld: voel je vrij!

Voorbeeld: voel je vrij!

De Voel je Vrij! Doorlopende groepstraining Stoppen met roken biedt laagdrempelige, flexibele, intensieve en langdurige steun aan rokers met een lage opleiding en/of een laag inkomen. Het doel is om te stoppen met roken, om bij terugval opnieuw te stoppen, en om gestopt te blijven. De doorlopende groepstraining bestaat uit een of meer individuele intakes en een cyclus van elf verschillende groepsbijeenkomsten. Behalve gedragsmatige en medicamenteuze steun bij het stoppen-met roken krijgen de deelnemers ook ondersteuning op andere leefgebieden.

Tabakspreventie onder lage SES-rokers

Het Trimbos-instituut onderzocht wat werkt als het gaat om beleidsmaatregelen en stoppen-met-rokenondersteuning bij rokers met een lage sociaaleconomische status. Door een beperkt aantal studies is het lastig om eensluidende, betrouwbare conclusies te trekken over de effecten van beleidsmaatregelen en stopondersteuning. Een paar voorzichtige conclusies zijn:

  • Accijns- en prijsverhoging en rookverboden lijken te werken. Prijsverhoging heeft mogelijk wel tot gevolg dat lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. -rokers verder gedepriveerd raken als de kosten toenemen en zij niet stoppen met roken. Ook lijkt een rookverbod op de werkplek niet te helpen bij stoppen met roken voor lage SES-rokers.
  • Individuele stopondersteuning kan lage SES-rokers helpen bij stoppen. Effecten zijn echter vaak groter voor hoge SES-rokers. Bij online interventies is de uitval van lage SES-deelnemers vaak hoog.
  • Een financiële vergoeding voor stoppen-met-rokenondersteuning lijkt een veelbelovende strategie bij deze doelgroep.

Bronnen:

Tabakspreventie onder jongeren

Aan de slag met een aanpak van roken onder jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar? Bekijk het Wat werkt dossier jongeren en roken voor de effecten van tabakspreventie onder jongeren.