Landelijk en lokaal beleid

Inleiding

Door in te spelen op landelijke ontwikkelingen of wettelijke kaders rond volksgezondheid kun je gezondheidsthema’s en preventie agenderen in het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Bekijk het wettelijke en beleidskader publieke gezondheid en ga aan de slag met jullie lokale nota gezondheidsbeleid, lokaal preventieakkoord of sportakkoord.

Gezond en Actief Leven Akkoord en Sportakkoord II

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kun je een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Direct naar

GALA

Decoratieve foto van een man die jogt in de natuur

Bekijk actuele informatie over GALA, Sportakkoord II en brede SPUK

Preventie

Decoratieve foto van een moeder die haar lachende kind optilt

Lees hoe preventie in Nederland in elkaar zit

Wettelijke kaders

Decoratieve foto van een vrouw die naar de camera lacht

Bekijk de wettelijke kaders voor preventie en welke kansen deze bieden voor gemeenten

Uitgelicht

Nieuwsbrief Gezond Leven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!