Zorgen dat er minder ouderen na een val op de spoedeisende hulp belanden, bespaart kosten. Ook is valpreventie belangrijk voor de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en langer thuiswonen. Gemeenten krijgen in het coalitieakkoord de taak om valpreventieprogramma’s aan te bieden aan inwoners vanaf 65 jaar. Op deze pagina vindt u de informatie over valpreventie overzichtelijk op een rij.
 

Wat is een ketenaanpak valpreventie?

Veiligheid NL heeft onderzocht wat werkt voor valpreventie. Dit is verwerkt in de ‘Ketenaanpak Valpreventie’. Zo'n ketenaanpak kunt u opzetten binnen uw gemeente en als GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst). De aanpak bestaat uit:

1. Opsporing (risico-inschatting) 
2. Screening/valanalyse 
3. Inzet van erkende valpreventieve beweeginterventies 
4. Actieve begeleiding en doorverwijzing naar vervolgaanbod

Ook hoort samenwerken aan een goede opzet en uitvoering en het bereiken van de doelgroep erbij.


Financiering valpreventie

U kunt als gemeente gebruikmaken van een specifieke uitkering (SPUK). Met de SPUK kunnen gemeenten gelijktijdig een aanvraag indienen voor meerdere gezondheidsthema's. 

   Gezond en Actief Leefstijl Akkoord

   Gezond en Actief Leven Akkoord

   Het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ontwikkelt het Gezond en Actief Leven Akkoord. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gaat het fundament bieden voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van dit akkoord en de bijbehorende financiële uitkering, de SPUK, kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Naar verwachting ligt er begin 2023 een ondertekend akkoord. 

   Voorbeelden valpreventieaanpak 

   Er zijn verschillende voorbeelden van projecten waarin een ketenaanpak valpreventie is gebruikt:

    Ondersteuning door het RIVM en VeiligheidNL