Valongevallen zijn een belangrijk probleem bij ouderen. Het letsel dat zij daarbij oplopen heeft veel impact op hun zelfredzaamheid, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Gerichte valpreventie is daarom belangrijk.

Een valpreventieaanpak is effectief als:

 • effectieve interventies worden ingezet
 • opzet en uitvoering in de praktijk goed zijn
 • ouderen worden bereikt

VeiligheidNL heeft voor valpreventie in kaart gebracht wat werkt. Bent u professional of beleidsmaker? Dan kunt u dit gebruiken bij het opzetten en uitvoeren bij een aanpak op maat om vallen te verminderen.

 

Wat werkt

Valpreventieve beweeginterventies: uitdagende oefeningen voor de balans, minimaal 3 uur per week en voor langere periode. Het is belangrijk dat ouderen ook blijven bewegen als de interventie is afgelopen.

Combinaties van meerdere interventies: de inzet van andere interventies naast de beweeginterventies. Zoals:

 • huis en de omgeving aanpassen
 • beoordeling van medicatie en aanpassingen in medicatie als dat nodig is
 • visusproblemen aanpakken
 • voetproblemen aanpakken en zorgen voor goed schoeisel
 • voedingsinterventies, bijvoorbeeld aanpakken van ondervoeding onder begeleiding van een diëtist
 • educatieve interventies, bijvoorbeeld het geven van voorlichting over wat je kan doen om vallen te voorkomen
 • psychologische interventies, bijvoorbeeld het aanpakken van valangst
 • medische behandeling van cardiovasculaire aandoeningen en overige onderliggende ziektes of aandoeningen.

Wilt u meer weten? Lees dan de whitepaper Wat werkt in valpreventie van VeiligheidNL. Hierin staat meer informatie over de achterliggende literatuur en kennis uit de praktijk met een mooie korte samenvatting in de infographic Wat werkt in valpreventie. 

 

Wat helpt bij een goede opzet en uitvoering

Wilt u aan de slag met valpreventie en met meerdere partijen samenwerken? Om dit te laten slagen helpen de volgende zaken:

 • lokale coördinator of regievoerder. 
 • samenwerking tussen eerstelijnszorg en organisaties buiten de zorg zoals WMO-loket of de ouderenbond. 
 • lokale projectgroep met korte lijntjes, goede samenwerkingsafspraken en doorverwijsstructuur

Het verbeteren van kennis en expertise bij professionals die aan de slag gaan met valpreventie is belangrijk. Dit leidt namelijk tot meer inzet op en betere kwaliteit van valpreventie. Het helpt om te zorgen voor:

 • scholing over een effectieve valpreventie aanpak
 • uitwisseling van kennis over implementatiestrategieën en de praktische uitvoering
 • beslissingsondersteuningstools, doorverwijsschema’s en voorlichtingsmaterialen voor ouderen

Dit bevordert een uniforme aanpak en kan de professionals tijd besparen.

 

Wat helpt bij het bereiken van de doelgroep

Een doelgroep die gemotiveerd is, zal duurzaam werken aan valpreventie. Om uw doelgroep te motiveren, is een gefaseerde aanpak nodig. Besteed daarbij gericht aandacht aan:

 • Signaleren en opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een valrisicoschatting.

 • Informeren en voorlichten: kernpunten hierbij zijn risicobewustzijn, eigen effectiviteitsverwachting en het wegnemen van praktische barrières.

 • Begeleiding door professionals:maak hiervoor een duidelijk uitvoeringsplan samen met de oudere. Besteed aandacht aan het wegnemen van praktische barrières, faciliteren van sociale steun en eigen effectiviteitsverwachting.

 • Faciliteren dat ouderen aan de slag blijven met valpreventieactiviteiten. Kernpunten hierbij zijn beschikbaarheid van geschikt vervolgaanbod, kennis over het belang van doorgaan met valpreventie, sociale steun en intrinsieke motivatie van de oudere.

 

Aan de slag met valpreventie

Wilt u in uw gemeente aan de slag met valpreventie? Gebruik dan het digitale handboek Lokaal Vitaal. Hierin vindt u een stappenplan met per stap toelichting en voorbeelden. Het handboek geeft u ook tools zoals de tool valanalyse, praktijkvoorbeelden en een keuzehulp om te bepalen welke interventies u kunt inzetten.

Bekijk het handboek Lokaal Vitaal op de website van VeiligheidNL