Wat is effectieve valpreventie voor gemeenten en hoe verbindt u die met het zorgdomein en gemeentelijke beleidsterreinen? Voorbeelden, cijfers en feiten en de ketenaanpak helpen om tot effectieve valpreventie binnen uw gemeente te komen. Gemeenten krijgen in het coalitieakkoord de taak om valpreventieprogramma’s aan te bieden aan inwoners vanaf 65 jaar.

 

Wat is een ketenaanpak valpreventie?

Veiligheid NL heeft onderzocht wat werkt voor valpreventie. Dit is verwerkt in de ‘Ketenaanpak Valpreventie’. Zo'n ketenaanpak kunt u opzetten binnen uw gemeente en als GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst). De aanpak bestaat uit:

1. Opsporing (risico-inschatting) 
2. Screening/valanalyse 
3. Inzet van erkende valpreventieve beweeginterventies 
4. Actieve begeleiding en doorverwijzing naar vervolgaanbod

Ook hoort samenwerken aan een goede opzet en uitvoering en het bereiken van de doelgroep erbij.


Financiering valpreventie

U kunt als gemeente gebruikmaken van een specifieke uitkering (SPUK). Met de SPUK kunnen gemeenten gelijktijdig een aanvraag indienen voor meerdere gezondheidsthema's. 

   Gezond en Actief Leefstijl Akkoord

   Gezond en Actief Leven Akkoord

   Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) biedt het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van dit akkoord en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Lees meer over GALA.

   Voorbeelden valpreventieaanpak 

   Er zijn verschillende voorbeelden van projecten waarin een ketenaanpak valpreventie is gebruikt:

    Ondersteuning door het RIVM en VeiligheidNL