Hoe financiert u als gemeente de ketenaanpak valpreventie? Hieronder leest u meer over subsidies en regelingen. Ook vindt u nuttige, algemene tips. 

Specifieke uitkering (SPUK)

Per 2023 kunnen gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Ook voor valpreventie kunnen gemeenten via de SPUK financiële middelen aanvragen, voor coördinatie van de ketenaanpak valpreventie en de uitvoer van valpreventieve beweeginterventies in het gemeentelijk domein. SPUK is gekoppeld aan het Gezond en Actief Leefstijl Akkoord (GALA). 
 

Wat valt er voor valpreventie onder verzekerde zorg?

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beoordeeld welke onderdelen van valpreventie onder te verzekeren zorg vallen. Hierbij ziet het Zorginstuut valpreventie als effectieve zorg voor ouderen met een hoog valrisico. Opsporing/valrisico-inschatting vallen al onder de verzekerde zorg voor ouderen wanneer deze onderdeel uitmaakt van een consult door een zorgprofessional. Ook de valanalyse valt onder de verzekerde zorg.

Ook een deel van adviezen op maat zijn al verzekerde zorg. Vanaf 2024 vallen valpreventieve beweeginterventies ook onder verzekerde zorg voor ouderen met een verhoogd valrisico en onderliggend lijden, .die zo’n interventie onder leiding van een fysio- of oefentherapeut nodig hebben.

Specifieke uitkering (SPUK)

Per 2023 kunnen gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. SPUK is gekoppeld aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). 

Gemeenten kunnen de SPUK-middelen voor de volgende onderdelen binnen de ketenaanpak valpreventie:

  • Het opsporen van ouderen en het vaststellen van het valrisico;
  • Het voorlichten en ondersteunen van de mantelzorgers bij het opsporen en ondersteunen van ouderen met een verhoogd valrisico;
  • Het aanbieden van erkende valpreventieve beweeginterventies
  • Het gedeeltelijk compenseren van ouderen die een woningaanpassing nodig hebben;
  • Coördinatiekosten om de ketenaanpak binnen de gemeente in te richten, met ten minste zorgverzekeraars en relevante (zorg)professionals

Naast de ketenaanpak valpreventie is er ook ruimte voor het aanbieden van daarop aansluitende beweegactiviteiten voor 65-plussers die geen verhoogd valrisico hebben en het aanbieden van andere door het RIVM erkende valpreventieprogramma’s.