Hoe financiert u als gemeente de ketenaanpak valpreventie? Hieronder leest u meer over subsidies en regelingen. Ook vindt u nuttige, algemene tips. 

Wat valt er voor valpreventie onder verzekerde zorg?

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beoordeeld welke onderdelen van valpreventie onder te verzekeren zorg vallen. Hierbij ziet het Zorginstuut valpreventie als effectieve zorg voor ouderen met een hoog valrisico. Opsporing/valrisico-inschatting vallen al onder de verzekerde zorg voor ouderenwanneer deze onderdeel uitmaakt van een consult door een zorgprofessional. Ook de valanalyse valt onder de verzekerde zorg. Ook een deel van adviezen op maat zijn al verzekerde zorg. 

Vergoeding valpreventieve beweeginterventies vanuit de Zorgverzekeringswet

Per 1 januari 2024 is vergoeding mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet voor valpreventieve beweeginterventies voor personen met een hoog valrisico die als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen zijn aangewezen op begeleiding op het niveau van een fysiotherapeut. Eind februari heeft het Zorginstituut Nederland, ZIN, een beoordelingskader afgegeven voor effectieve beweeginterventies. Het zorginstituut heeft beschreven aan welke voorwaarden valpreventieve beweeginterventies  minimaal moeten voldoen vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed te kunnen worden. Dit kader biedt de zorgverzekeraars de mogelijkheid om een effectieve beweeginterventie in te kopen voor ouderen met een hoog valrisico én onderliggend lijden. 

Uit het beoordelingskader blijkt dat de erkende interventie Otago voldoet als individuele interventie volledig aan de gestelde criteria. In Balans voldoet ook aan de criteria, mits de intensiteit en groepsgrootte worden aangepast. Otago voldoet ook als groepsinterventie aan de criteria als de intensiteit en groepsgrootte worden aangepast. Vallen Verleden Tijd is weliswaar erkend met goede aanwijzingen voor effectiviteit, maar komt niet voor vergoeding uit de Zorgverzekeringswet in aanmerking omdat deze interventie te zeer afwijkt van de gestelde criteria. 

 

Specifieke uitkering (SPUK)

Per 2023 kunnen gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. SPUK is gekoppeld aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). 

Gemeenten kunnen de SPUK-middelen voor de volgende onderdelen binnen de ketenaanpak valpreventie:

  • Het opsporen van ouderen en het vaststellen van het valrisico;
  • Het voorlichten en ondersteunen van de mantelzorgers bij het opsporen en ondersteunen van ouderen met een verhoogd valrisico;
  • Het aanbieden van erkende valpreventieve beweeginterventies
  • Het gedeeltelijk compenseren van ouderen die een woningaanpassing nodig hebben;
  • Coördinatiekosten om de ketenaanpak binnen de gemeente in te richten, met ten minste zorgverzekeraars en relevante (zorg)professionals

Naast de ketenaanpak valpreventie is er ook ruimte voor het aanbieden van daarop aansluitende beweegactiviteiten voor 65-plussers die geen verhoogd valrisico hebben en het aanbieden van andere door het RIVM erkende valpreventieprogramma’s.