Hoe financiert u als gemeente uw valpreventieaanpak? Hieronder leest u meer over subsidies en regelingen. Ook vindt u nuttige, algemene tips. 

Gezond en Actief Leefstijl Akkoord

Gezond en Actief Leven Akkoord

Het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ontwikkelt het Gezond en Actief Leven Akkoord. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gaat het fundament bieden voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van dit akkoord en de bijbehorende financiële uitkering, de SPUK, kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Naar verwachting ligt er begin 2023 een ondertekend akkoord. 

Specifieke uitkering (SPUK)

Per 2023 kunnen gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Ook voor valpreventie kunnen gemeenten via de SPUK financiële middelen aanvragen, voor coördinatie van de ketenaanpak valpreventie en de uitvoer van valpreventieve beweeginterventies in het gemeentelijk domein. SPUK is gekoppeld aan het Gezond en Actief Leefstijl Akkoord (GALA). 
 

Wat valt er voor valpreventie onder verzekerde zorg?

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beoordeeld welke onderdelen van valpreventie onder te verzekeren zorg vallen. Hierbij ziet het Zorginstuut valpreventie als effectieve zorg voor ouderen met een hoog valrisico. Opsporing en screening/valanalyse vallen al onder de verzekerde zorg voor ouderen. Ook een deel van adviezen op maat zijn al verzekerde zorg. Vanaf 2024 vallen valpreventieve beweeginterventies ook onder verzekerde zorg voor ouderen met onderliggend lijden.