Gezond zijn en gezond blijven is een combinatie van persoonlijke kenmerken, sociale context en leefomgeving. Veel van deze factoren liggen buiten het domein gezondheid. Daarom werk je voor een goed resultaat samen met mensen uit andere beleidsdomeinen. Alles over domeinoverstijgend samenwerken vind je op deze pagina.

figuur werk samen

check

Check: Wat bereik je door samen te werken met andere domeinen of sectoren?

Effectieve domeinoverstijgende samenwerking betekent dat tijdens elke fase, dus bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie, is geïnvesteerd in het opbouwen én onderhouden van de samenwerking met meerdere domeinen, en op alle niveaus: bestuur, beleid en uitvoering. Dit heeft veel voordelen:

  • Je kent elkaar en weet elkaar te vinden, waardoor het proces soepeler verloopt;
  • Afspraken zijn vastgelegd en helder: rolverdeling, contactfrequentie, financiën, tijdsinvestering, dus iedereen weet waar hij aan toe is;
  • Er is ruim draagvlak en een gedeelde visie, jullie gaan ervoor!

Domeinoverstijgend samenwerken

Domeinoverstijgend samenwerken betekent dat je buiten het beleidsterrein van gezondheid samenwerking opzoekt om gezondheidsbeleid te vormen en uit te voeren.  Belangrijk is dat je samenwerkt:

  • op verschillende niveaus, dus op het niveau van raad en bestuur, op beleidsniveau en in de praktische uitvoering, zie voor meer informatie 'Met wie werk je samen?'.
  • tijdens het hele proces, dus in de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie, zie voor meer informatie 'Hoe werk je samen?'.

 

Met wie werk je samen?

Hoe werk je samen?

Materialen en instrumenten

Op de pagina Instrumenten vind je materialen en instrumenten om de samenwerking met partners vorm te geven en te onderhouden.