Gezond zijn en gezond blijven is een combinatie van persoonlijke kenmerken, sociale context en leefomgeving. Veel van deze factoren liggen buiten het domein gezondheid. Daarom werkt u voor een goed resultaat samen met mensen uit andere beleidsdomeinen. Alles over domeinoverstijgend samenwerken vindt u op deze pagina.

figuur werk samen

check

Check: Wat bereikt u door samen te werken met andere domeinen of sectoren?

Effectieve domeinoverstijgende samenwerking betekent dat tijdens elke fase, dus bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie, is geïnvesteerd in het opbouwen én onderhouden van de samenwerking met meerdere domeinen, en op alle niveaus: bestuur, beleid en uitvoering. Dit heeft veel voordelen:

  • U kent elkaar en weet elkaar te vinden, waardoor het proces soepeler verloopt;
  • Afspraken zijn vastgelegd en helder: rolverdeling, contactfrequentie, financiën, tijdsinvestering, dus iedereen weet waar hij aan toe is;
  • Er is ruim draagvlak en een gedeelde visie, u gaat ervoor!

Domeinoverstijgend samenwerken

Domeinoverstijgend samenwerken betekent dat u buiten het beleidsterrein van gezondheid samenwerking opzoekt om gezondheidsbeleid te vormen en uit te voeren.  Belangrijk is dat u samenwerkt:

  • op verschillende niveaus, dus op het niveau van raad en bestuur, op beleidsniveau en in de praktische uitvoering, zie voor meer informatie 'Met wie werkt u samen?'.
  • tijdens het hele proces, dus in de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie, zie voor meer informatie 'Hoe werkt u samen?'.

 

Met wie werkt u samen?

Hoe werkt u samen?

Materialen en instrumenten

Op de pagina Instrumenten vindt u materialen en instrumenten om de samenwerking met partners vorm te geven en te onderhouden.