De eerste stap voor een nieuwe aanpak of nieuw gezondheidsbeleid, is het maken van een gezondheidsprofiel. U gebruikt hiervoor verschillende cijfers en bronnen zodat u ziet hoe uw gemeente ervoor staat. Op deze pagina vindt u hoe u te werk gaat en waar u informatie kunt vinden voor het gezondheidsprofiel. 
 

Wat is een gezondheidsprofiel en waarom is het zo belangrijk?

Een gezondheidsprofiel is een overzicht van de gezondheidssituatie van uw inwoners. U kijkt niet alleen naar de daadwerkelijke gezondheid, maar ook naar de beleving hiervan van uw inwoners, en naar hun wensen en behoeften. U brengt dit samen met inwoners en partners in de gemeente in kaart. Met dit gezondheidsprofiel heeft u een goed uitgangspunt om prioriteiten te bepalen, afspraken over de samenwerking te maken en om activiteiten gerichter in te kunnen zetten.

 

Stappen bij het maken van een gezondheidsprofiel

De volgende stappen zet u  om samen met betrokken partijen en inwoners het gezondheidsprofiel te maken.
 

Stap 1: Bepaal de focus

Waarom maakt u een gezondheidsprofiel? Heeft u een breed doel, zoals het ontwikkelen van uw gezondheidsbeleid of een plan van aanpak voor de SPUK? Of heeft u juist een heel specifiek doel, zoals bepalen wat er nodig is voor het terugdringen van overgewicht of drugsgebruik onder jongeren? Neem samen de volgende beslissingen:

  • Bepaal het gebied. Is dat de viercijferige postcode, een stadsdeel, een dorp, of de hele gemeente? Of het werkgebied van een sociaal wijkteam? Ingeschrevenen van een bepaalde huisartsenpraktijk?
  • Bepaal hoe u concreet wil maken wat u wil bereiken. Dit zijn zgn. indicatoren. Voorbeelden van indicatoren zijn bijvoorbeeld het percentage inwoners dat rookt, of het percentage ouderen (65+) dat zich vaak eenzaam voelt. 
  • Bepaal per indicator welke gegevens verzameld moeten worden, en wie dat gaat doen. 


Stap 2: Verzamel gegevens

U heeft zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens nodig. Kwalitatieve gegevens vindt u door te spreken met inwoners en partners. Zo krijgt u een beeld van wat er leeft. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een buurtschouw, wijkgesprekken of via een internetpanel. Veel bewoners stellen het op prijs als u de wijk bezoekt en daar mensen naar hun mening vraagt. U kunt ook aansluiten bij burgerinitiatieven of bewonersnetwerken. Zorg wel voor een goede afspiegeling van de inwoners in uw gemeente. Lees meer over het betrekken van inwoners

Kwantitatieve gegevens vindt u door cijfers te verzamelen over gezondheid in de wijk of gemeente. Denk aan cijfers uit verschillende domeinen, want ook informatie over armoede, inkomen en veiligheid hebben invloed op gezondheid. Gebruik dan ook verschillende bronnen. Wij hebben een aantal belangrijke bronnen voor u verzameld, maar vraag vooral ook uw GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), ROS Regionale Ondersteuningsstructuur (Regionale Ondersteuningsstructuur) en anders partners wat zij kunnen betekenen.

Bronnen voor het maken van een gezondheidsprofielStap 3: Interpreteer de verzamelde gegevens

  • Interpreteer de verzamelde gegevens om onderlinge samenhang op te sporen en te begrijpen. Kijk extra goed naar opvallende of onverwachte resultaten. Ga hierover het gesprek aan met inwoners en partijen in de wijk. Zij kunnen hiervoor een verklaring hebben.
  • Vergelijk de uitkomsten met die van een andere wijk of de hele stad. Hiermee kunt u zien wat er opvalt in uw eigen wijk.
  • Betrek de GGD, ROS en/of partners uit de wijk om de gegevens te duiden.
     


Stap 4: Presenteer de gegevens in een overzicht

Vat de verzamelde gegevens en de interpretatie daarvan samen in een overzicht. De vorm daarvoor hangt af van hoe u het gezondheidsprofiel wilt gebruiken. Vat de gegevens in elk geval zoveel mogelijk visueel samen via tabellen, grafieken, figuren en/of geografische kaarten. Wilt u in gesprek met inwoners en professionals in de wijk over het gezondheidsprofiel? Dan is een ‘praatplaat’ een handige vorm: een A3 waarop u visueel de resultaten en interpretatie samenvat. Voor het bepalen van prioriteiten en doelen voor uw gezondheidsbeleid is een uitgebreider rapport of factsheet waarschijnlijk de meest geschikte vorm. Om u te helpen hebben we verschillende instrumenten voor het maken van een gezondheidsprofiel op een rij gezet. 

Instrumenten voor het maken van een gezondheidsprofiel