Loketgezondleven.nl

Voor professionals die werken aan een gezonde leefstijl

Evaluatie erkenningstraject

Databanken met erkende interventies zijn zinvol en nuttig. Zij bieden inzicht in kwaliteit , effectiviteit en uitvoerbaarheid van interventies. Professionals zien mogelijkheden voor verbetering voor de procedure van indienen en het gebruik van erkende interventies. Lees meer.

Tweets

Afdrukken:

Via printer