Loketgezondleven.nl

Voor professionals die werken aan een gezonde leefstijl

campagnebeeld congres sturen op integraal werken, binnenlands bestuur

Congres: Sturen op integraal werken

Over effectief integraal werken is meer onderbouwde en praktische kennis beschikbaar dan veel gemeenten weten. Zeven kennisinstituten én de Werkplaatsen Sociaal Domein organiseren samen met Binnenlands Bestuur Sturen op integraal Werken, een congres voor beleidsambtenaren en bestuurders. Op 18 mei in Antropia, Driebergen. Lees meer en meld u direct aan

Tweets

Afdrukken:

Via printer