Wat is effectieve valpreventie voor gemeenten en hoe verbindt u die met het zorgdomein en gemeentelijke beleidsterreinen? Voorbeelden, cijfers en feiten en de ketenaanpak helpen om tot effectieve valpreventie binnen uw gemeente te komen. Gemeenten krijgen in het coalitieakkoord de taak om valpreventieprogramma’s aan te bieden aan inwoners vanaf 65 jaar.  Op deze pagina vindt u een stappenplan valpreventie.

Stappenplan ketenaanpak valpreventie

Een ketenaanpak voor valpreventie is gericht op thuiswonende ouderen van 65 jaar of ouder, met een verhoogd valrisico. De aanpak bestaat uit vier stappen. In de infographic ketenaanpak valpreventie (VeiligheidNL) vindt u per stap een uitleg: Wat is het, hoe en waar wordt het uitgevoerd en wie heeft hierin een rol.

Stap 1:  Opsporing of valrisico-inschatting

Het is belangrijk om een verhoogd valrisico op tijd te signaleren. Ouderen zijn zich namelijk vaak niet bewust dat ze een verhoogd valrisico hebben, of ze zien vallen als iets dat nu eenmaal bij het ouder worden hoort. Professionals die veel met ouderen werken, vervullen een essentiële rol in het signaleren van verhoogd valrisico.

Stap 2: Screening en valanalyse

Breng de risicofactoren voor vallen bij (thuiswonende) ouderen in kaart, met de Valanalyse. Zo worden alle risico's beoordeeld. 

Stap 3: Valpreventieve beweeginterventies

Welke interventies of activiteiten kunt u als gemeente inzetten voor valpreventie? Er zijn drie valpreventieve beweeginterventies bewezen effectief, die zich richten op het beperken van risicofactoren voor vallen: 

Bij voorkeur zet u meerdere lokale interventies in. Zo kunnen ouderen een interventie kiezen die aansluit bij hun wensen. Ook vergroot het de kans dat zij na afloop van de deelname van een interventie, aansluiting vinden bij andere interventies en blijven bewegen. Bekijk interventies in de interventiedatabase. 

Denk ook  aan aanpassingen in huis en de omgeving, beoordeling van medicatie, het aanpakken van visus- en voetproblemen of voedingsinterventies, educatieve en psychologische interventies, waaronder aanpakken van valangst. Of het medisch behandelen van cardiovasculaire aandoeningen en overige onderliggende ziektes.

Stap 4: Actieve begeleiding en doorverwijzing naar structureel beweegaanbod

Voldoende sport- en beweegaanbod in uw gemeente is van belang. Zodat ouderen nadat een interventie is afgelopen, ook voldoende blijven bewegen. Het helpt als al tijdens de interventie, aanbieders van het eventuele beweegaanbod al in contact komen met de doelgroep en vertellen over de mogelijkheden. Ook helpt het als ouderen na het volgen van een beweeginterventie, als groep gezamelijk doorgaan met beweegaanbod.

Meer lezen?

Neem een kijkje in het overzicht voor valpreventie.

Voorbeelden ketenaanpak valpreventie

Op zoek naar inspirerende voorbeelden voor valpreventie voor ouderen? Op de pagina voorbeelden vindt u onder andere het project Laat je niet vallen, uitgevoerd in de gemeente Amsterdam.

Ondersteuning door het RIVM en VeiligheidNL