Gemeenten krijgen in het coalitieakkoord de taak om valpreventieprogramma’s aan te bieden aan inwoners vanaf 65 jaar. Hoe borgt u valpreventie in gemeentelijk beleid en hoe werkt u domeinoverstijgend samen? Van welke geleerde lessen kunt u profiteren bij de vormgeving van de ketenaanpak valpreventie in uw gemeente? Dit hoort u in het webinar van VeiligheidNL en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op dinsdag 7 februari 2023 van 13.00-14.15 uur.

Voor wie?

Exclusief voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst).

Programma

  • Djoeke van Dale, RIVM, neemt u op hoofdlijnen mee in het werken met een integrale aanpak en wat dit kan opleveren voor uw gemeente.
  • Vervolgens delen we geleerde lessen rondom domeinoverstijgend samenwerken: 
    - Gioia Muru, Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum), deelt de inzichten met u uit de implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie. 

    - En Donny van den Wildenberg, beleidsadviseur sport en sociaal domein, vertelt over de geleerde lessen rond het sport- en beweegakkoord in gemeente Laarbeek. 
  • VeiligheidNL geeft een introductie van de stappen van de ketenaanpak valpreventie.
  • Hierna vertelt Jeannette Bensink, FysioZwolle, over hun lokale ketenaanpak valpreventie. 
  • Tot slot geeft Djoeke van Dale u praktische tips waarmee u in uw gemeente aan de slag kunt gaan. En u hoort hoe het RIVM u op maat kan ondersteunen bij uw lokale gezondheidsvraagstuk. 

14 februari Vraag- en antwoordsessie over valpreventie

Vraag- en antwoordsessie 'Gemeente aan zet voor valpreventie' 

Hebt u vragen rondom de aanpak van valpreventie door gemeenten? Deel uw vraag met ons. Lees meer en meld u aan voor de online vraag- en antwoordsessie op dinsdag 14 februari 2023 van 13.00-14.00 uur

Meer weten?