In het coalitieakkoord staat dat gemeenten de taak krijgen om valpreventieprogramma’s aan te (laten) bieden voor inwoners vanaf 65 jaar. Vragen vanuit gemeenten of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) rondom deze nieuwe rol kwamen aan bod in de Vraag- en antwoordsessie ‘Gemeente aan zet voor valpreventie’ van 14 februari 2023.

Programma

In deze online sessie van VeiligheidNL en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  beantwoordden experts, beleidsadviseurs van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Nynke van Zorge, senior beleidsadviseur bij VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)veelgestelde vragen.  

Dit vragenuur is niet terug te kijken. We zetten de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij. Mail naar Anneke Telleman als u hiervoor belangstelling heeft.  

Kijk het webinar ketenaanpak valpreventie terug

Webinar ‘Ketenaanpak valpreventie borgen in gemeentelijk beleid’

Wilt u meer weten over hoe u valpreventie borgt in uw gemeentelijk beleid en hoe u domeinoverstijgend samenwerkt? Dan is het webinar van VeiligheidNL en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) van 7 februari ook interessant voor u. Lees meer en kijk het webinar terug.  

Meer weten?

  • Heeft u vragen of opmerkingen? Mail anneke.telleman@rivm.nl of w.hoekstra@veiligheid.nl
  • Kijk voor informatie over valpreventie op Veiligheid.nl en gezondheidsthema valpreventie op deze site.  
  • Kijk ook bij advies op maat voor lokale gezondheidsvraagstukken en inzet leefstijlinterventies.
  • Abonneer u op de nieuwsbrief van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rond gezondheidsbevordering en preventie.