In het coalitieakkoord staat dat gemeenten de taak krijgen om valpreventieprogramma’s aan te (laten) bieden voor inwoners vanaf 65 jaar. Hebt u vanuit uw gemeente of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) vragen rondom deze nieuwe rol? Deel ze met ons en meld u aan voor de Vraag- en antwoordsessie ‘Gemeente aan zet voor valpreventie’ op dinsdag 14 februari 2023 van 13.00-14.00 uur.

Voor wie?

Exclusief voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeente of GGD.

Programma

In deze online sessie van VeiligheidNL en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  beantwoorden experts, beleidsadviseurs van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Esmeralda Bernard, projectleider Lokale Preventieakkoorden en Rookvrije Omgeving bij VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)veelgestelde vragen. Het programma stellen we samen op basis van de vooraf ingestuurde vragen. Ook kunt u tijdens de online sessie aanvullende vragen stellen.

7 februari webinar ketenaanpak valpreventie

Webinar ‘Ketenaanpak valpreventie borgen in gemeentelijk beleid’

Wilt u meer weten over hoe u valpreventie borgt in uw gemeentelijk beleid en hoe u domeinoverstijgend samenwerkt? Dan is het webinar van VeiligheidNL en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ook interessant voor u. Lees meer en meld u aan voor het webinar op 7 februari van 13.00-14.30 uur. 

Meer weten?

  • Heeft u vragen of opmerkingen over deze sessie? Mail anneke.telleman@rivm.nl of w.hoekstra@veiligheid.nl. Mail ons ook als u na aanmelding nog een vraag bedenkt die u graag terug ziet komen op 14 februari.
  • Kijk voor informatie over valpreventie op Veiligheid.nl en Loketgezondleven.nl.  
  • Kijk ook bij advies op maat voor lokale gezondheidsvraagstukken en inzet leefstijlinterventies.
  • Meldt u aan voor de nieuwsbrief valpreventie van VeiligheidNL.
  • Abonneer u op de nieuwsbrief van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rond gezondheidsbevordering en preventie.