Bekijk hieronder voorbeelden van activiteiten voor ouderen.

Tijd van je leven

In het project Tijd van je leven werken GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst West-Brabant, culturele instellingen, kunstenaars en zorginstellingen samen om de kwaliteit van leven te verbeteren door creatieve tijdsbesteding. Na een informatiebijeenkomst en ontmoetingsdag delen deelnemende ouderen in 6 tot 8 workshops hun verhalen en vertalen kunstenaars de verhalen van ouderen naar activiteiten in workshops met als doel ontmoeten en verbinden. Lees meer over Tijd van je leven.

Bakkie en Beppen

Bakkie en Beppen zijn terugkerende sociale bijeenkomsten in wooncomplexen met zelfstandig wonende ouderen die door hen zelf worden georganiseerd. Tijdens Bakkie en Beppen worden ouderen onder het genot van een kopje koffie aangespoord om met elkaar in gesprek te gaan. Dit met als doel ervoor te zorgen dat ouderen het gevoel krijgen dat ze weer ergens bij horen. Daarnaast ontstaat er een sociaal netwerk waarin ouderen elkaar steun kunnen geven en waar gebreken door de professionele begeleiding sneller kunnen worden gesignaleerd.

SamenKracht 80+

SamenKracht 80+ is een groepsactiviteit (‘atelier’) die tachtigplussers een podium biedt om hun wensen en mogelijkheden op het gebied van ‘meedoen en van betekenis zijn’ met elkaar te verkennen, kenbaar te maken aan elkaar en aan professionals en maatschappelijke organisaties en om samen uitvoering te geven aan de ideeën die zijn ontstaan. Lees meer over Samenkracht 80+.

Studio Bruis: vitale wooncomplexen

Veel ouderen zijn bereid om zich in te zetten voor een actievere gemeenschap, maar ze doen dat meestal niet vanzelf. Ze voelen zich er niet toe in staat, weten niet goed hoe te beginnen of hebben belemmeringen zoals gezondheidsproblemen. Door middel van een training en het draaiboek van Studio Bruis – Samen Buurten, gaan bewoners een professionals aan de slag met de BRUIS aanpak. De BRUIS aanpak richt zich op het organiseren van activiteiten en kleinschalige gespreksgroepen. Lees meer over Studio Bruis.

Voorbeeld: Eet mee! Vaste gast

Vrijwilligersorganisatie Eet Mee uit de regio Utrecht matcht gasten en eetadressen en laten mensen samen eten bij de gastvrouw of –heer thuis. Eet mee! Vaste gast is gericht op de senior en maakt het mogelijk om een aantal keer per maand aan te schuiven bij een eetadres in de omgeving. Een laagdrempelige manier voor het creëren van sociale contacten in de buurt. Bekijk dit beeldverhaal om te zien hoe Eet Mee! werkt en dit beeldverhaal om te zien hoe een ouder dit ervaart.

Wijksafari Amsterdam

In 2015 startte de gemeente onderzoek met als vraag: hoe kunnen we de buitenruimte zo inrichten dat de oudere Amsterdammer die zorg en ondersteuning nodig heeft, zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen? Daarbij is samen met ouderen in 4 buurten gekeken wat nodig is. De bevindingen kunt u lezen in Zorg en Ruimte voor ouderen. Op basis van deze studie wordt in 2018 geëxperimenteerd met levensloopbestendige routes in drie van deze buurten.

Aanpak eenzaamheid in Nederland

Om eenzaamheid aan te pakken is de gemeente Rotterdam gestart met het programma Voor Mekaar. Met dit programma streeft de gemeente drie doelen na: Rotterdammers hebben méér aandacht voor elkaar; zorgwekkende eenzaamheid wordt beter herkend en hulp en zorg wordt gericht ingezet. Om dit te bereiken zet de gemeente Rotterdam verschillende middelen in, zoals een aandachtsfunctionaris in het sociaal wijkteam, huisbezoeken aan alle 75-plussers en gebiedsgidsen voor senioren waarin per gebied informatie wordt gegeven over activiteiten en plaatsen waar ouderen andere ouderen/mensen kan ontmoeten. Lees meer over het programma Voor Mekaar.

Dementievriendelijke gemeente Veenendaal

De gemeente Veenendaal werkt tot de zomer van 2019 aan het dementievriendelijk maken van de gemeente. Zij willen twee dingen bereiken: het realiseren van een wijk waarin mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, en het vormen van een dementievriendelijke gemeenschap, waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Om dit te bereiken hebben ze in de gemeente Veenendaal onder andere trainingen aangeboden aan winkeliers en scholen en konden mensen met dementie en word voor mensen met dementie een passende dag invulling gezocht. Lees meer over hoe de gemeente Veenendaal dit aanpakt.

Om-U, een integraal screenings- en zorgprogramma voor ouderen

In Om U 3.0 worden ouderen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid vroegtijdig en gestructureerd in kaart gebracht. Na de vroegopsporing  van kwetsbaarheid inventariseren professionals de wensen en behoeften van de oudere en zijn of haar omgeving. Op basis van het gesprek met de oudere en diens netwerk wordt een ondersteuningsplan op maat gemaakt, waarin beschreven wordt wat voor deze oudere belangrijk is en wat ieders bijdrage daaraan is. OM U.3.0 verbindt het medisch en sociaal domein. Meer over Om U 3.0 leest u in de publicatie “Toolkit kwetsbare ouderen, screeningsinstrument en evidence based zorgplannen voor kwetsbare ouderen in de de eerste lijn” (€) en in het Handboek Proactieve Integrale Ouderenzorg Om U 3.0  2017/2018.

Netwerk geriatrie Oss, Uden en Veghel

In dit samenwerkingsinitiatief is het zorgprogramma onderdeel van een bredere regionale samenwerking. Dit netwerk bestaat uit een samenwerking tussen huisartsenpraktijken, drie instellingen voor verple­ging, verzorging en thuiszorg en een ziekenhuis. Door de samenwerking tussen de zorgverleners te verbeteren wordt beoogd de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen te verhogen en hun zelfredzaamheid te stimuleren. Verbinding met gemeente wordt hierbij gemaakt. Eén van de regionale activiteiten is het ontwikkelen van een gezamenlijke handreiking ‘signalering en opvolging van kwetsbare ouderen’, waarbij verschil­lende zorg- en welzijnsprofessionals uit de regio betrokken waren.