Bekijk hieronder voorbeelden van hoe de gemeenten Amsterdam en Den Haag activiteiten voor ouderen hebben ingezet.

Wijksafari Amsterdam

In 2015 startte de gemeente onderzoek met als vraag: hoe kunnen we de buitenruimte zo inrichten dat de oudere Amsterdammer die zorg en ondersteuning nodig heeft, zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen? Daarbij is samen met ouderen in 4 buurten gekeken wat nodig is. De bevindingen kunt u lezen in Zorg en Ruimte voor ouderen. Op basis van deze studie wordt in 2018 geëxperimenteerd met levensloopbestendige routes in drie van deze buurten.

Den Haag seniorvriendelijke stad

Met het actieprogramma Den Haag, seniorvriendelijke stad stad wil de gemeente, samen met de ouderen en andere initiatiefnemers, bereiken dat oudere inwoners actief en vitaal blijven, zich minder eenzaam voelen en in een veilige omgeving kunnen wonen met toegankelijke en passende voorzieningen. Het stimuleren van vitaliteit ziet de gemeente als belangrijke voorwaarde om ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en om eenzaamheid tegen te gaan.