Mensen in overleg in vergaderzaal

Wilt u sparren over valpreventie in uw gemeente? Of bent u op zoek naar passende interventies voor valpreventie? Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en VeiligheidNL bieden hiervoor ondersteuning aan gemeenten en GGD ’en.  

Maatwerk valpreventie

Integraal werken en effectiviteit staan centraal. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vertaalt onderzoeksgegevens en wetenschappelijke kennis naar uw lokale situatie. Hierbij werken we samen met landelijke en regionale partners. We ondersteunen u met een of meerdere adviesgesprek(ken), workshop(s) of presentatie(s). U kunt denken aan de beantwoording van een van de vragen:

  • Hoe kies ik de juiste valpreventie beweeginterventie(s)?
  • Hoe pas ik een interventie aan op de lokale context?
  • Hoe betrek ik lokale partners bij het uitvoeren van het preventieakkoord?

Valpreventieve beweeginterventies

Welke interventies of activiteiten kunt u als gemeente inzetten voor valpreventie? Er zijn drie valpreventieve beweeginterventies bewezen effectief, die zich richten op het beperken van risicofactoren voor vallen: 

  1. Uw aanvraag is ondersteunend aan de reguliere werkzaamheden van organisaties, zoals de ROS Regionale Ondersteuningsstructuur (Regionale Ondersteuningsstructuur ) of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst).
  2. Er is voldoende capaciteit en draagvlak binnen uw eigen organisatie voor advies op maat en de borging van de resultaten.
  3. Het is voor de adviseur haalbaar om binnen circa 20 à 30 adviesuren een concreet, bruikbaar resultaat op te leveren.
  4. De opbrengsten mogen worden gedeeld met derden. Bijvoorbeeld in de vorm van lessen, voorbeelden.