Haarlem-Oost: rookvrij opgroeien

In Haarlem-Oost groeit bijna de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt. Daarom werd ingezet op een rookvrij Haarlem-Oost. Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost is een experimenteel voorbeeld van wijkgerichte gezondheidsbevordering. Zo werd een stopprogramma op maat ontwikkeld voor de doelgroep.

Lees meer over de aanpak van Haarlem-Oost in hun rapportage.

 

Groningen: rookvrije buitenruimten

Rookvrij rondlopen kan op verschillende plekken in de gemeente Groningen. De gemeente Groningen heeft in haar algemene plaatselijke verordening (APV Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ) opgenomen dat zij bepaalde zones in haar gemeente rookvrije kan verklaren. Roken is hier verboden. De rookvrije zones zijn bedoeld voor locaties met een duidelijke publieke functie, zoals scholen en ziekenhuizen.

Lees meer over de maatregelen in Groningen op de website van de Rookvrije generatie.

 

IJslandse aanpak: community-based werken

Roken onder IJslandse jongeren was 20 jaar geleden zeer gebruikelijk, net als alcohol- en drugsgebruik. IJsland is daarom gaan werken met een community-based-aanpak: In de aanpak werd constant kennis uitgewisseld tussen wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit de praktijk. Verder zette IJsland in op het inschakelen van de hele gemeenschap. Kenmerken van de aanpak:

  • versterken van de rol van ouders
  • aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding
  • uitvoeren van kortlopend onderzoek om direct zicht op de resultaten te hebben

De aanpak werkte goed en de IJslandse jeugd staat nu onderaan wat betreft middelengebruik in Europa.

Lees meer over de IJslandse aanpak op de website van het Trimbos-instituut.