Effectief beleid ontwikkelen op het gebied van drugspreventie, begint met inzicht in de bestaande  situatie. Aan de hand van onderzoekscijfers, kennis van stakeholders en feiten over drugs kunt u de lokale situatie in kaart brengen. Op basis hiervan kunt u in uw beleid onderbouwd prioriteiten stellen en doelgroepen kiezen.

Wat zijn drugs?

Drugs zijn middelen met een psychoactieve werking. Ze prikkelen de hersenen waardoor er geestelijke en/of lichamelijke effecten optreden: stimulerend, verdovend of bewustzijnsveranderend.

  • Een stimulerend middel maakt de gebruiker alert en energiek. Voorbeelden: cocaïne, ecstasy en amfetamine.
  • Een verdovend middel brengt gebruikers in een roes. Drugs met een verdovende effect  werken ontspannend en kalmerend. Voorbeelden: heroïne en GHBgammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug. .
  • Bewustzijnsveranderende middelen laten gebruikers de wereld anders waarnemen. Voorbeelden: cannabis (hasj en wiet) en ecstasy.

Sommige middelen hebben een gemengd effect. Ecstasy is bijvoorbeeld een stimulerend middel, maar het verandert ook de waarneming.

Mensen gebruiken drugs vanwege de door hen verwachtte prettige werking maar er zijn ook (soms grote) gezondheidsrisico’s met het gebruik van drugs verbonden. Daarom zijn drugs door de Nederlandse overheid verboden, dat wil zeggen het produceren, vervoeren en verhandelen van drugs. Gebruik is niet strafbaar gesteld. De Nederlandse overheid wil voorkomen dat drugsgebruikers gecriminaliseerd worden. Als gebruik strafbaar zou zijn, zou dit voor gebruikers van drugs een drempel opwerpen om gebruik te maken van preventie en zorg.

Wat is schadelijk drugsgebruik?

Drugsgebruik is schadelijk als het de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van de gebruiker aantast of overlast veroorzaakt voor zijn omgeving:

  • Iemand gebruikt zoveel drugs dat dit gezondheidsschade veroorzaakt;
  • Iemand gebruikt drugs in situaties waarin dat onverantwoord is, bijvoorbeeld in het verkeer, op school of tijdens het werk;
  • Iemand gebruikt drugs als reactie op persoonlijke problemen;
  • De sociale omgeving lijdt eronder, bijvoorbeeld de partner of kinderen;
  • Situaties lopen uit de hand, in de vorm van bijvoorbeeld huiselijk geweld, uitgaansgeweld, vernielingen of uitgaansoverlast;
  • Er is sprake van lichamelijke of psychische afhankelijkheid (verslaving).

Bij welke hoeveelheden van welke drug zich problemen voordoen, is afhankelijk van het gebruikte middel, kenmerken van de persoon (bijvoorbeeld sekse, persoonlijke omstandigheden, (mentale) conditie- en omgevingsfactoren.