Het is niet nodig om alle mogelijke data van een wijk te verzamelen. Bepaal met partners en (vertegenwoordigers van) inwoners welke onderwerpen relevant zijn om op te nemen in het profiel, en welke indicatoren hiervoor geschikt zijn. Zie ook Stap 1: bepaal de focus van het wijkgezondheidsprofiel.

De datawijzer van de toolkit preventie in de wijk geeft inzicht in mogelijke indicatoren voor zes domeinen met daarbij de bron en vindplaats van deze data. In de tabel hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Kwantitatieve gegevens

Op onderstaande websites vindt u kwantitatieve gegevens over gezondheid die u kunt gebruiken bij het maken van een wijkgezondheidsprofiel:

 • Waarstaatjegemeente.nl : cijfers over gezondheidsproblemen, zorg en preventie, participatie en sociale omgeving op gemeenteniveau. Hier vindt u ook gegevens over andere thema’s, zoals bouwen en wonen en onderwijs.
 • Gezondheid per wijk en buurt: kaarten en cijfers over gezondheid gerelateerde thema’s op wijk- en buurtniveau.
 • Volksgezondheidenzorg.info : informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten per GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-regio en per gemeente; 
 • Regiobeeld.nl: geeft inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.
 • Gezondheid in sociaal domein : gegevens op gemeenteniveau van de verschillende dimensies van gezondheid, door GGD-en en GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland.

Voorbeelden van domeinen en bronnen

Domeinen Indicatoren Bron en vindplaats
Gezondheid en leefstijl
 • Ervaren gezondheid
 • Diabetes type 2
 • Beweegnorm
 • Roken
Fysieke omgeving
 • Stedelijkheid
 • Leefbaarheid
 • Veiligheid
Sociale omgeving
 • Sociale samenhang
 • Mantelzorg geven
Participatie
 • Personen met een bijstandsuitkering
Voorzieningen
 • Nabijheid voorzieningen
 • Gebruik eerstelijnszorg
 • Stapeling Sociaal domein
Bevolking
 • SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.
 • Bevolkingsaantal
 • Bevolkingssamenstelling
 • Jeugd

Bron: Toolkit preventie in de wijk / datawijzer.