Bij het maken van een wijkgezondheidsprofiel gaat u samen met partners en inwoners  bepalen welke onderwerpen relevant zijn. Het is namelijk niet nodig om over alle mogelijke onderwerpen data van een wijk te verzamelen. Vervolgens kijkt u welke indicatoren  hierbij passen.

In de tabel hieronder ziet u voorbeelden van onderwerpen en indicatoren. Zie ook Stap 1: bepaal de focus van het wijkgezondheidsprofiel.

Voorbeelden van onderwerpen met indicatoren

Hieronder vindt u voorbeelden van onderwerpen met indicatoren die erbij passen:

Onderwerp

Indicator
Bevolking
 • Bevolkingsaantal
 • Bevolkingssamenstelling
 • Jeugd
 • SES Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. (Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. ) - Sociaal-economische Status
Fysieke omgeving
 • Leefbaarheid
 • Stedelijkheid
 • Veiligheid
Gezondheid en leefstijl
 • Beweegnorm
 • Diabetes type 2
 • Ervaren gezondheid
 • Roken
Participatie
 • Personen met een uitkering
Sociale omgeving
 • Mantelzorg geven
 • Sociale samenhang
Voorzieningen
 • Gebruik eerstelijnszorg
 • Nabijheid voorzieningen
 • Stapeling Sociaal domein

Bron: Toolkit preventie in de wijk / datawijzer.

Websites

Gebruik onderstaande websites om data te vinden over de onderwerpen en indicatoren voor uw wijkgezondheidsprofiel:

 • Waarstaatjegemeente.nl: cijfers op gemeenteniveau over gezondheidsproblemen, zorg en preventie, participatie en sociale omgeving. Hier vindt u ook gegevens over andere thema’s, zoals bouwen en wonen en onderwijs.
 • Gezondheid per wijk en buurt: kaarten en cijfers op wijk- en buurtniveau over gezondheid gerelateerde thema’s.
 • VZinfo: kaarten en cijfers per  GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)  -regio en per gemeente over ziekten, gezondheid, zorg en kosten.
 • Regiobeeld.nl: cijfers en visualisaties op regionaal niveau over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving.
 • Gezondheid in sociaal domein: cijfers op gemeenteniveau van de verschillende dimensies van gezondheid, door GGD-en en GGD  GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)  Nederland.
 • Leefbarometer: cijfers op buurt- en wijkniveau over leefbaarheid.
 •  CBS.nl: cijfers op regionaal en gemeentelijk niveau: onder andere over bevolkingsaantal, bevolkingssamenstelling, personen met een uitkering, gebruik voorzieningen sociaal domein, nabijheid voorzieningen, leefbaarheid, veiligheidsbeleving.