Wilt u een effectief sport- en beweegbeleid maken? Dan heeft u cijfers en feiten nodig. Aan de hand daarvan kunt u prioriteiten stellen voor uw beleid en bepalen wat uw doelgroepen zijn.

 

Huidige situatie

 • 53% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder voldoet aan de beweegrichtlijnen.
 • 18 tot 34-jarigen bewegen het meest.
 • Hoe ouder mensen zijn, hoe minder ze bewegen.
 • Meer dan de helft van de kinderen tot 12 jaar voldoet aan de beweegrichtlijnen.
 • 40% van de 12- tot 18-jarigen voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Bekijk meer cijfers over de huidige situatie op Volksgezondheidenzorg.info en sportenbewegenincijfers.nl

Door de beperkende coronamaatregelen was er in 2020 een verandering in beweeggedrag te zien. Mensen konden geen gebruik maken van de sportvereniging of sportschool, maar besteden meer tijd aan individueel sporten en activiteiten zoals wandelen, fietsen en huishoudelijke bezigheden. Lees meer In het artikel Zijn we meer of minder gaan bewegen in 2020?.

 

Beweegrichtlijnen

De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is:

 • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
 • Minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
 • Minstens 2x per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
 • Voorkom veel stilzitten.

Er zijn ook beweegrichtlijnen speciaal voor mensen met een fysieke beperking en voor mensen met een verstandelijke beperking. Lees meer op de website Alles over sport

De beweegrichtlijn voor kinderen van 4 tot 18 jaar is:

 • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
 • Minstens een uur per dag matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
 • Minstens 3x per week spier- en botversterkende activiteiten.
 • Voorkom veel stilzitten.

De Gezondheidsraad ontwikkelt momenteel een beweegadvies voor 0 tot 4-jarigen.  

Lees wat de internationale richtlijnen zeggen over bewegen voor kinderen tot 4 jaar.

 

Doelgroepen

Bepaalde groepen mensen in Nederland bewegen en sporten minder vaak. Dit zijn vooral de volgende groepen mensen:

 • laagopgeleiden of mensen met een laag inkomen
 • migranten
 • ouderen
 • chronisch zieken
 • mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking 

Wilt u weten wat mensen drijft om meer of juist minder te gaan sporten? Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zocht het uit. Lees het rapport Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen (RIVM, 2017).

 

Trends

Tussen 2001 en 2020 fluctueert het percentage jongeren(12-18 jaar) dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen. Er is geen duidelijke stijgende of dalende trend te zien. Onder volwassenen steeg het percentage dat aan de richtlijnen voldoet.

Bekijk de trends op Volksgezondheidenzorg.info.

De Sport Toekomstverkenning schetst de ontwikkelingen in de sportsector tot aan 2040. De bevolking van Nederland vergrijst en verandert in etnische samenstelling. Mensen willen flexibeler zijn en zelf bepalen wat ze in hun vrije tijd doen. Daardoor binden ze zich minder snel aan een vereniging.

 

Gevolgen

Te weinig bewegen leidt tot ziektelast. Dit wordt uitgedrukt in DALY’s. In Nederland komt 2,3% van de totale ziektelast door te weinig bewegen. Jaarlijkse overlijden bijna 6.000 mensen door aandoeningen die het gevolg zijn van te weinig bewegen.

Lees meer over de gevolgen van (weinig) bewegen op gezondheid op Volksgezondheidenzorg.info.

 

Meer informatie 

Organisaties zoals de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, een provinciale of lokale sportservice organisatie of ROS Regionale Ondersteuningsstructuur kunnen u helpen. Zowel met het verkrijgen van cijfers en met het interpreteren van lokale data.