Aan de slag met alcoholpreventie? Op deze pagina vindt u een overzicht van aanbevolen interventies op dit thema, ook voor verschillende doelgroepen. Daarnaast lichten we een aantal erkende interventies uit en geven we inzicht in effectieve alcoholmaatregelen. Hulp nodig bij het kiezen van interventies? Bekijk dan het stappenplan interventie kiezen.

Relevante interventieoverzichten alcoholpreventie

Ga direct naar het Interventieoverzicht alcohol

Bekijk ook de interventies voor verschillende doelgroepen die bij alcoholpreventie relevant zijn. In deze interventieoverzichten kunt u interventies voor alcoholpreventie selecteren voor een bepaalde setting of een specifieke doelgroep:

Voorbeeld: minderdrinken.nl

MinderDrinken.nl biedt een zelfhulpprogramma, een deelnemersforum en een contactfunctie voor volwassen (18+) probleemdrinkers die individueel en in hun eigen tempo het alcoholgebruik willen minderen of stoppen. Minderdrinken is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en is gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische, motivationele – en zelfcontrole technieken. In een RCTRandomized controlled trial   werd de interventie vergeleken met een vergelijkingsgroep die toegang tot algemene informatie kreeg over alcoholgebruik en de gevolgen. De interventie bleek effectief te zijn: deelnemers drinken significant minder glazen alcohol per week en houden zich vaker aan de richtlijn voor verantwoord drinken. Resultaten van de implementatiestudie bevestigden deze uitkomsten.

Voorbeeld: Moti-4

Moti-4 is een laagdrempelige gesprekkentraject voor jongeren van 14 t/m 24 jaar die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen. In de gesprekken wordt een inventarisatie van de problematiek en het middelengebruik gedaan. Vervolgens zijn de gesprekken gericht op kennisoverdracht, bewustwording, motiverende gespreksvoering en het versterken van de weerbaarheid van de jongere. Het traject wordt op maat uitgestippeld. De jongere wordt gesteund door de preventiewerker bij het opstellen van een plan van aanpak. Via een ‘follow up’ na 2 maanden en eventueel ook na 6 maanden wordt bekeken of de doelen uit het plan van aanpak behaald zijn. Ook kan er met het netwerk van de jongere gecheckt worden of de doelen behaald zijn.

Niet alle effectieve maatregelen om (problemen door) alcoholgebruik te beperken zijn in de Interventiedatabase Gezond en actief leven beschreven. Hieronder een overzicht van effectief bevonden maatregelen, op basis van internationale literatuur.

Toegepaste maatregel Effectiviteit
Minimum leeftijdsgrens voor verkoop +++
Alcohol-advies in de huisartsenpraktijk +++
Uitvoeren blaastesten in het verkeer +++
Accijnzen +++
Verkoopverboden +++
Handhaving van regelgeving bij verkooppunten ++
Beperken aantal dagen en tijden van verkoop ++
Beperken van het aantal verkooppunten van alcohol ++
Wettelijke beperkingen op alcoholreclame +/++
Individuele begeleiding/educatie voor studenten +
Zwangerschapsprogramma’s +
Trainen barpersoneel 0/+
Voorlichtingslessen op school 0
Promoten van alcoholvrije evenementen 0
Vrijwillige barcodes verstrekken 0

 Uit het oogpunt van kosteneffectiviteit zijn de volgende maatregelen zeer succesvol: accijnsverhogingen, het houden van gerichte verkeerscontroles en het aanbieden van individuele kortdurende interventies om alcoholgebruik te verminderen.

[1]

 

Doelgroepen

De Wat werkt dossiers geven een overzicht van wat bekend is uit literatuur en praktijk over effectieve aanpakken voor bepaalde doelgroepen. Er zijn twee Wat werkt dossiers met betrekking tot alcohol:

Referenties en bronnen

  1. Chisholm D, Moro D, Bertram M, Pretorius C, Gmel G, Shield K, Rehm J. (2018). Are the "Best Buys" for Alcohol Control Still Valid? An Update on the Comparative Cost-Effectiveness of Alcohol Control Strategies at the Global Level. Journal of studies on alcohol and drugs. 2018 Jul;79(4):514-522.