Wereldwijd zijn er verschillende databases met goede voorbeelden van strategieën en interventies op het gebied van gezondheidsbevordering. Veel databases documenteren ook effectiviteitsstudies. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal populaire databases, voor alle thema's.

  • Het Health Evidence Network (HEN) van de Wereldgezondheidsorganisatie is niet alleen gericht op het verzamelen van informatie over interventies. Het netwerk bundelt vooral ook kennis die via effectiviteitsonderzoek naar interventies is verkregen en vat die samen. Op basis daarvan biedt HEN beknopte adviezen over de aanpak van een bepaald thema of beleidsmatig probleem.
  • De National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPPNational Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP) ) is een online database voor interventies op het gebied van geestelijke gezondheid en genotmiddelen. Interventies in de database zijn beoordeeld op kwaliteit en mate van implementeerbaarheid.
  • De database Trials Register of Promoting Health Interventions (TRoPHITrials Register of Promoting Health Interventions (TRoPHI) ) uit het Verenigd Koninkrijk biedt toegang tot informatie over interventies die onderwerp zijn van systematisch onderzoek. Het gaat om interventies uit de gehele volksgezondheidssector en het betreft zowel gerandomiseerde als niet-gerandomniseerde trials.
  • De Database of Promoting Health Effectiveness Reviews (DoPHER) uit het Verenigd Koninkrijk is specifiek gewijd aan de effectiviteit van gezondheidsbevorderende interventies. Er is informatie over meer dan 3700 reviews opgenomen.
  • De Amerikaanse Community Guide van het Centre of Disease Control is een website die professionals ondersteunt bij het kiezen van passende programma’s om gezondheid te bevorderen en ziekte te voorkomen. Op basis van reviews toont de site per thema het best beschikbare bewijs van strategieën, inclusief goede voorbeelden van interventies.
  • De Canadian Best Practices Portal bevat interventies gericht op het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van chronische aandoeningen. De opgenomen interventies zijn geëvalueerd en hebben de potentie om elders geïmplementeerd te worden.
  • De Canadese database Health Evidence bevat rond de 5000 reviews over de effectiviteit van volksgezondheidsinterventies. Maandelijks is er een update van de nieuwe bevindingen. U kunt u abonneren om op basis van het opgegeven gebruikersprofiel de update van reviews per e-mail te ontvangen.