Hieronder leest u voorbeelden van succesvolle aanpakken uit Zweden, Duitsland, Engeland en Italië. Elk voorbeeld belicht de werkwijze van de interventie, de effecten en de toepasbaarheid in Nederland. 

Nudging in de Zweedse supermarktomgeving

Met het Beteenbellabbet-project laat Zweden een mooi voorbeeld zien van een ‘triple-win-initiatief’ waarin het doel is om een levensstijl te stimuleren die het milieu spaart, gezondheid te bevorderen en sociale ongelijkheden te verkleinen. Met nudging maatregelen wil het project mensen stimuleren om meer groente te eten, minder vlees te consumeren en gezonde voeding betaalbaarder te maken. Lees meer

Gezondheid en arbeidsperspectief in Duitsland

Duitse arbeidsbureaus werken intensief samen om langdurig werklozen beter te bereiken met preventieve interventies. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren en het perspectief op arbeid te vergroten. Interventies worden vergoed door zorgverzekeraars. Lees meer

Zweedse strategie geestelijke gezondheid

Sinds 2016 heeft Zweden een nieuwe meerjarige strategie op het gebied van geestelijke gezondheid. Deze nationale strategie moet een impuls geven aan o.a. preventie, vroege interventies en de maatschappelijke participatie en rechtspositie van mensen met psychische problemen. Lees meer

Londense aanpak gezondheidsverschillen

Bewoners gaan zelf aan de slag met de verbetering van hun gezondheid en welbevinden, samen met organisaties (welzijn, sport, vrijwilligers, winkels) uit de wijk. Het Well London Programme zet in op het verkleinen van gezondheidsverschillen in 20 van de armste wijken in Londen. Lees meer

Lombardy Workplace Health Promotion Network, Italië

Dit publiek-privaat netwerk van meer dan 280 bedrijven, zet zich in voor gezondheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid op de werkplek. De bedrijven organiseren, samen met de lokale gemeenschap, allerlei activiteiten om een gezonde leefstijl te bevorderen. Zij doen dit voor een periode van zeker drie jaar. De resultaten van deze aanpak: minder rokers en een toename van groente- en fruitconsumptie. Lees meer

Joint Action CHRODIS-PLUS (2017-2020)

Joint Action CHRODIS-PLUS (2017-2020)

In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) participeerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in de Europese Joint Action CHRODIS PLUS (werkpakketten 5 en 8). Dit programma  richtte zich op het implementeren van goede voorbeelden over het  voorkomen en verminderen van de gevolgen van chronische aandoeningen en multimorbiditeit. Onze inzet resulteerde in:  

  • Een toolkit met maatregelen en interventies om werknemers gezond te houden en om chronisch zieke werknemers te behouden voor werk.
  • Een consensus document met een samenvatting van het werk in de Joint Action CHRODIS PLUS. Deze bevat ook een visie hoe u goede voorbeelden van gezondheidsbevordering en behandeling van chronische aandoeningen  implementeert in andere Europese landen.  

Meer weten?