Van steeds meer leefstijlinterventies is bekend dat ze voldoen aan criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Op deze pagina ziet u welke interventies zij onlangs een erkenning gaven. Bovenaan staat het hoogste erkenningsniveau. 

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Goede aanwijzingen voor effectiviteit (niveau III)

  • ProMuscle in de praktijk  (Wageningen UR) is voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder. De interventie draagt bij aan het behoud en de verbetering van de zelfredzaamheid van ouderen die krachtverlies ervaren bij dagelijkse handelingen. Het 24 weken durende programma bereikt dit door een combinatie van krachttraining en een eiwitrijk dieet (16 april 2020).

Naar het overzicht met alle interventies met Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

  • Lang Leve de Liefde Herhalingsmodule (SOASeksueel overdraagbare aandoeningen AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Nederland) bevordert de seksuele gezondheid van jongeren in de bovenbouw van het praktijkonderwijs en vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) op een positieve manier en geeft specifiek aandacht aan de preventie van tienerzwangerschappen (23 april 2020).
  • Mind-Spring Psycho-educatie (Arq Nationaal Psychotrauma Centrum) is een preventieve groepsinterventie die bijdraagt aan het verbeteren van de mentale gezondheid en psychosociale vaardigheden van asielzoekers en vluchtelingen. Een sterk punt is de samenwerking met een Mind-Spring trainer met vluchtelingen achtergrond en zelfde culturele achtergrond als de doelgroep  (4 juni 2020).
  • Voel je goed!  (Stichting Lezen en Schrijven) is voor laaggeletterden die hun gezondheid willen verbeteren. In kleine groepjes werken de deelnemers in 20 weken aan hun gezondheidsvaardigheden. De interventie richt zich op gezonder eten en bewegen, en besteedt daarbij aandacht aan motivatie en sociale omgeving (16 april 2020).
  • Wat vind ik van mijn roken (Vilans) is voor cliënten die roken en een lichte verstandelijke beperking hebben of moeilijk lerend zijn. Het inzetten van motiverende gespreksvoering door de begeleider vergroot bij de cliënt de motivatie om te stoppen met roken (16 april 2020).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

  • Leren Signaleren (GGZGeestelijke gezondheidszorg Noord-Holland Noord) is een training van vier uur voor intermediairs. Het doel is om vroegtijdig psychische problemen en alcohol- en drugsgebruik bij jongeren (12-23 jaar) te leren signaleren. Dit omdat psychische klachten gecombineerd met middelengebruik een risicofactor voor suïcide is (28 mei 2020).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkende interventies en het erkenningstraject

Erkende interventies en het erkenningstraject

Interventieoverzichten en zoekformulier

Interventieoverzichten en zoekformulier