Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Lees hieronder welke interventies onlangs een erkenning kregen.

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Goede aanwijzingen voor effectiviteit (niveau III)

  • Moti-4 (Mondriaan) bestaat uit vier individuele bijeenkomsten en is voor alle jongeren (14-24 jaar) die beginnend problematisch middelen gebruiken, gokken of gamen. Het effectniveau is toegekend voor het verminderen van cannabisgebruik (24 juni 2021).

Naar het overzicht met alle interventies met Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

  • Helder op School: Samen Fris (Trimbos-instituut) is de derde erkende interventie in de Helder op School-reeks. De interventie is voor leerlingen van ca. 13-15 jaar én hun ouders en maakt hen bewust van de risico’s van middelengebruik. Het doel is de houding en ervaren sociale norm ten opzichte van middelengebruik te beïnvloeden (24 juni 2021).
  • Lekker Fit! Kinderdagverblijf (Gemeente Rotterdam) realiseert een gezond voedingspatroon en een toename van kwaliteit en duur van lichaamsbeweging bij kinderen tot vier jaar op het kinderdagverblijf (24 juni 2021).
  • WoWijs (Health-C bv) is een interdisciplinaire programma van 36 bijeenkomsten met beweeg-, voedings- en coachlessen voor kinderen met (matig en ernstig) overgewicht in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar (24 juni 2021).
  • Mosaic (Radboud Universiteit) is een Arabisch talige cursus met als doel het mentaal welbevinden en de (arbeidsmarkt)participatie van Arabisch sprekende statushouders te verbeteren. Dit helpt hen om hun leven in Nederland vorm te geven (27 mei 2021).
  • Omgaan met stress (Arkin, GGZGeestelijke gezondheidszorg) is een groepsinterventie voor volwassenen die ongezonde stress willen voorkomen en willen leren wat ze zelf kunnen doen om de klachten te verlichten. De interventie bestaat uit vier wekelijkse groepsbijeenkomsten (27 mei 2021).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

  • LEV2Live (Stichting Chris en Voorkom!) is een weerbaarheidsinterventie voor leerlingen en ouders van groep 8. Aan de hand van rollenspellen, filmpjes, knutsel- en schrijfopdrachten en groepsgesprekken bespreekt een trainer thema’s als zelfbeeld, sociale steun, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, omgaan met grenzen, sociale steun, keuzegedrag en de puberteit (31 augustus 2021).
  • Wonderlijk gemaakt (Driestar Educatief) biedt 38 lessen aan over seksualiteit en relaties voor kinderen van groep 1 tot en met 8. De interventie gaat daarbij uit van christelijke waarden en principes (19 augustus).
  • Zet VetLekker op de kaart (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland Zuid) zet ‘Vetlekkere (gezondere) kindermenu’s op de menukaart van restaurants. Kinderen en koks ontwikkelen samen de menu's (15 juni 2021).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkenningsniveaus en erkenningstraject

De erkenningsniveaus en het erkenningstraject

Interventieoverzichten met alle leefstijlinterventies

De overzichten met alle leefstijlinterventies