Van steeds meer leefstijlinterventies is bekend dat ze voldoen aan criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Op deze pagina ziet u welke interventies zij onlangs een erkenning gaven. Bovenaan staat het hoogste erkenningsniveau. 

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (niveau IV)

  • Voluit Leven (Voluit Leven) bestaat uit 9 lessen voor volwassenen en heeft als doel milde of matige depressieklachten te verminderen. De interventie baseert zich op Acceptance & Commitment Therapie (ACT) en mindfulness. De deelnemers leren moeilijke emoties te aanvaarden, afstand te creëren tot niet-helpende gedachten en te leven naar hun persoonlijke waarden (4 juni 2020).

Naar het overzicht met alle interventies met Sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

  • Samen Sportief in Beweging (Gezonde Leefstijl Company) is een gecombineerde leefstijl interventie (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie ) gericht op bestrijding van overgewicht en obesitas waarbij de deelnemers gedurende een jaar begeleid worden door een leefstijladviseur (4 juni 2020).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

  • Mind-Spring Psycho-educatie (Arq Nationaal Psychotrauma Centrum) is een preventieve groepsinterventie die bijdraagt aan het verbeteren van de mentale gezondheid en psychosociale vaardigheden van asielzoekers en vluchtelingen. Een sterk punt is de samenwerking met een Mind-Spring trainer met vluchtelingen achtergrond en zelfde culturele achtergrond als de doelgroep  (4 juni 2020).
  • ProudWoman (Healthy Woman) ondersteunt vrouwen in de overgang in het lichamelijke en psychische welbevinden. Deelnemende vrouwen onderzoeken hoe ze zelf overgangssymptomen kunnen herkennen en in het dagelijkse leven kunnen verminderen (bijvoorbeeld middels aanpassen voeding, sporten, of het aanpassen van hun omgeving). Met de hulp van professionals worden hulpvragen van de vrouwen op het gebied van het lichaam, de psyche, het werk en het privéleven beantwoord (4 juni 2020).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

  • Gelukskoffer (Gelukskoffer) is voor leerlingen van het primair onderwijs en baseert zich op principes uit de positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie. De lessen worden door de eigen leerkracht gegeven. Leerlingen ervaren wat geluk is, ze leren hun gedachten en gedrag beïnvloeden en werken aan positieve activiteiten en emoties (18 juni 2020).
  • Leren Signaleren (GGZGeestelijke gezondheidszorg Noord-Holland Noord) is een training van vier uur voor intermediairs. Het doel is om vroegtijdig psychische problemen en alcohol- en drugsgebruik bij jongeren (12-23 jaar) te leren signaleren. Dit omdat psychische klachten gecombineerd met middelengebruik een risicofactor voor suïcide is (28 mei 2020).
  • Les(s) & More (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelre IJssel) maakt jongeren van 18-22 jaar op MBO via lessen bewust van hun (risico)gedrag ten opzichte van seksualiteit (online en offline). Daarnaast verwijst de interventie jongeren n.a.v. de uitkomst van een gezondheidsvragenlijst toe naar passende hulpverlening waardoor hun gezondheid en leefstijl verbetert (18 juni 2020).
  • Praten over Gewicht (Stichting Voedingscentrum Nederland) helpt JGZJeugdgezondheidszorg-professionals om ouders inzicht en handvatten te geven om met gezonde(re) gewoontes aan de slag te gaan en daarmee te werken aan een gezond gewicht voor hun peuter of kleuter (18 juni 2020).
  • Stoere Traktaties (Aartsen Kids Foundation) voor leerlingen in de leeftijd van 7-10 jaar wil gezond trakteren bevorderen en kinderen laten ervaren hoe leuk, lekker en stoer trakteren met groenten en fruit is. De klas krijgt een promotiekist –gevuld met verse groenten en fruit (smaakbelevingen) en allerlei lesmaterialen zoals werkboekjes, spelletjes, verhalen en animaties (23 juni 2020).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkende interventies en het erkenningstraject

Erkende interventies en het erkenningstraject

Interventieoverzichten en zoekformulier

Interventieoverzichten en zoekformulier