Van steeds meer leefstijlinterventies is bekend dat ze voldoen aan criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Op deze pagina ziet u welke interventies zij onlangs een erkenning gaven. Bovenaan staat het hoogste erkenningsniveau. 

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (niveau IV)

 • Voluit Leven (Voluit Leven) bestaat uit 9 lessen voor volwassenen en heeft als doel milde of matige depressieklachten te verminderen. De interventie baseert zich op Acceptance & Commitment Therapie (ACT) en mindfulness. De deelnemers leren moeilijke emoties te aanvaarden, afstand te creëren tot niet-helpende gedachten en te leven naar hun persoonlijke waarden (4 juni 2020).

Naar het overzicht met alle interventies met Sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

 • Grip op je dip online (Stichting Grip op je dip) is voor jongeren (16-25 jaar) met milde tot matige depressieve klachten. De jongeren leren op gestructureerde wijze negatieve denkpatronen te achterhalen en om te zetten in reële en positieve manieren van denken en gedrag (11 juni 2020).
 • M@zl op het mbo (NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ) wil bij mbo-studenten op korte termijn de ziekteverzuimcijfers stabiliseren en op lange termijn verlagen, waardoor langdurig thuiszitten en voortijdig schoolverlaten kan worden voorkomen (11 juni 2020).
 • Samen Sportief in Beweging (Gezonde Leefstijl Company) is een gecombineerde leefstijl interventie (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie ) gericht op bestrijding van overgewicht en obesitas waarbij de deelnemers gedurende een jaar begeleid worden door een leefstijladviseur (4 juni 2020).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

 • PRISMA Hart-en vaatziekten (VuMCVU Medisch Centrum Amsterdam) is een zelfmanagement educatieprogramma in groepsverband (twee dagdelen) voor mensen met (kans op) hartklachten. De PRISMA filosofie gaat er vanuit dat het individu zelf verantwoordelijk is voor de keuzes in zijn/haar leefstijl, en dat elke verandering daarin, groot of klein, winst op levert voor de gezondheid en aanzet tot nieuwe actie (8 juli 2020).
 • Toolkit LOVE online (SOASeksueel overdraagbare aandoeningen AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Nl) is voor jongeren op het praktijkonderwijs en vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) basis/kader. De interventie is een aanvullende module bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw en ondersteunt scholen in het geven van twee lessen en het vormen van beleid rondom sextingSexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. De term is afgeleid van sex en texting (sms/mms). Sexting wordt een probleem en is strafbaar als dit zonder instemming van de ander gebeurt en/of onder druk, dwang of chantage… en online veiligheid. (11 juni 2020).
 • Mind-Spring Psycho-educatie (Arq Nationaal Psychotrauma Centrum) is een preventieve groepsinterventie die bijdraagt aan het verbeteren van de mentale gezondheid en psychosociale vaardigheden van asielzoekers en vluchtelingen. Een sterk punt is de samenwerking met een Mind-Spring trainer met vluchtelingen achtergrond en zelfde culturele achtergrond als de doelgroep  (4 juni 2020).
 • ProudWoman (Healthy Woman) ondersteunt vrouwen in de overgang in het lichamelijke en psychische welbevinden. Deelnemende vrouwen onderzoeken hoe ze zelf overgangssymptomen kunnen herkennen en in het dagelijkse leven kunnen verminderen (bijvoorbeeld middels aanpassen voeding, sporten, of het aanpassen van hun omgeving). Met de hulp van professionals worden hulpvragen van de vrouwen op het gebied van het lichaam, de psyche, het werk en het privéleven beantwoord (4 juni 2020).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

 • Stoere Traktaties (Aartsen Kids Foundation) voor leerlingen in de leeftijd van 7-10 jaar wil gezond trakteren bevorderen en kinderen laten ervaren hoe leuk, lekker en stoer trakteren met groenten en fruit is. De klas krijgt een promotiekist –gevuld met verse groenten en fruit (smaakbelevingen) en allerlei lesmaterialen zoals werkboekjes, spelletjes, verhalen en animaties (23 juni 2020).
 • Gelukskoffer (Gelukskoffer) is voor leerlingen van het primair onderwijs en baseert zich op principes uit de positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie. De lessen worden door de eigen leerkracht gegeven. Leerlingen ervaren wat geluk is, ze leren hun gedachten en gedrag beïnvloeden en werken aan positieve activiteiten en emoties (18 juni 2020).
 • Les(s) & More (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelre IJssel) maakt jongeren van 18-22 jaar op het mbo via lessen bewust van hun (risico)gedrag rondom seksualiteit (online en offline). Daarnaast verwijst de interventie jongeren op basis van de uitkomst van een gezondheidsvragenlijst toe naar passende hulpverlening waardoor hun gezondheid en leefstijl verbeterd (18 juni 2020).
 • Praten over Gewicht (Stichting Voedingscentrum Nederland) helpt JGZJeugdgezondheidszorg-professionals om ouders inzicht en handvatten te geven om met gezonde(re) gewoontes aan de slag te gaan en daarmee te werken aan een gezond gewicht voor hun peuter of kleuter (18 juni 2020).
 • Leren Signaleren (GGZGeestelijke gezondheidszorg Noord-Holland Noord) is een training van vier uur voor intermediairs. Het doel is om vroegtijdig psychische problemen en alcohol- en drugsgebruik bij jongeren (12-23 jaar) te leren signaleren. Dit omdat psychische klachten gecombineerd met middelengebruik een risicofactor voor suïcide is (28 mei 2020).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkende interventies en het erkenningstraject

Erkende interventies en het erkenningstraject

Interventieoverzichten en zoekformulier

Interventieoverzichten en zoekformulier