Van steeds meer leefstijlinterventies is bekend dat ze voldoen aan criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Op deze pagina ziet u welke interventies zij onlangs een erkenning gaven. Bovenaan staat het hoogste erkenningsniveau. 

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

  • Lab of Life vitaliteitstraining (The Lab of Life) draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers met fysieke of mentale klachten. Na het volgen van deze in-company training die bestaat uit vijf sessies, ervaren werknemers meer controle over hun leven en krijgen ze een betere balans tussen hun werk en privéleven (12 november 2020).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

  • Adviesgesprek Alcohol Jongeren (Verslavingszorg Noord-Nederland) richt zich op jongeren van 12 tot en met 23 jaar en hun ouders/verzorgers. Het doel is om tijdens een gesprek jongeren te motiveren hun alcoholgebruik te minderen of te stoppen (11 februari 2021).
  • Future positive micro interventie (Maastricht University) wil de leefstijl verbeteren van werknemers met een lage SEPSociaaleconomische Positie. Begrippen als psychologisch kapitaal (hoop, optimisme, veerkracht, vertrouwen in eigen kunnen), toekomstgericht denken en sociale steun spelen een rol in deze interventie (28 januari 2021).
  • De Gezonde Schoolkantine (Voedingscentrum) is een planmatig ontwikkelde interventie voor alle leerlingen en studenten in de leeftijd van 11 tot 20 jaar zodat zij gezondere voedselkeuzes maken op v(s)o- en mbo-scholen in Nederland. De interventie heeft goed uitgewerkte materialen en biedt een degelijk ondersteuningsaanbod  (11 februari 2021).
  • Liefde is ... voor jongens (Qpido, Spirit) is voor jongens van 13-16 jaar in alle niveaus van het voortgezet onderwijs. De interventie bestaat uit 4 voorlichtingslessen van 1,5 uur waarin door o.a. reflectie, oefeningen en actieve informatieverwerking verschillende thema’s m.b.t. relaties en seksualiteit, aan bod komen (26 november 2020).
  • SchoolsOUT (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland Zuid) is voor VO-leerlingen en wil een positieve norm realiseren omtrent seksuele en genderdiversiteit op scholen. De interventie draagt bij aan een veiliger schoolklimaat voor iedereen (26 november 2020).
  • Veiligwijs (Care for sexuality) is een doorlopende leerlijn voor kinderen in het primair onderwijs. Zij krijgen passend bij hun leeftijd en niveau, informatie en verschillende werkvormen over identiteit, veilige relatievorming en seksualiteit aangereikt (26 november 2020).
  • OTAGO oefenprogramma (VeiligheidNL) is voor zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma duurt 12 maanden en bestaat uit een set van spierkracht- en evenwichtsverbeterende oefeningen en een wandelprogramma. Het programma is zo ingericht dat ouderen het thuis zelfstandig kunnen uitvoeren (12 november 2020). 

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

  • Love & Sense (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland) stelt jongeren op het MBO in staat gezonde en verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot liefde, relaties en seks. De interventie maakt het mogelijk het gesprek over seksualiteit te voeren met leeftijdsgenoten (maart 2021).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkende interventies en het erkenningstraject

Erkende interventies en het erkenningstraject

Interventieoverzichten en zoekformulier

Interventieoverzichten en zoekformulier