Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Lees hieronder welke interventies onlangs een erkenning kregen.

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (niveau IV)

 • Coach2Move (RadboudUMC) richt zich op thuiswonende ouderen (70+) met al bestaande of dreigende mobiliteitsproblemen die de fysiotherapeut bezoeken. Doel is het verminderen van de kwetsbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven door duurzaam de lichamelijke activiteit, de mobiliteit en zelfredzaamheid te vergroten (19 mei 2022). 
 • Zicht op Evenwicht (Trimbos-instituut) is een cursus (in twee varianten: groeps- en individuele cursus) voor zelfstandig wonende ouderen die bezorgd zijn om te vallen en hierdoor activiteiten vermijden. Deelname geeft vertrouwen terug in eigen beweging (24 maart 2022).

Naar het overzicht met alle interventies met Sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Goede aanwijzingen voor effectiviteit (niveau III)

 • SMARTsize (Vrije Universiteit, Amsterdam) richt zich op het verminderen van de energie-inname door verkleining van portiegrootte, het bereiden van maaltijden/producten met een lage energiedichtheid en het goed omgaan met omgevingsinvloeden die aanzetten tot overeten (24 maart 2022).

Naar het overzicht met alle interventies met Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

 • In Balans (VeiligheidNL) is een intensieve groepsaanpak voor zelfstandig wonende ouderen die bang zijn om te vallen of zijn gevallen. Deze interventie zet in op balans, kracht, coördinatie en bestaat uit voorlichting, training en continuering in beweeggroepen (19 mei 2022). 
 • X-Fittt GLI (Formupgrade) helpt gemotiveerde volwassenen (> 18 jaar) te werken aan gewichtsreductie en blijvende gedragsverandering. De doelgroep heeft een matig of sterk verhoogd gezondheidsrisico op chronische aandoeningen en een BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. tussen de 25 en 40 kg/m2. Zij willen zelf ondersteuning krijgen bij het werken aan en behouden van een gezonde leefstijl (19 mei 2022). 

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

 • Jellinek Samen Nuchter (Arkin) is een online zelfhulpprogramma voor volwassen naasten van mensen die overmatig alcohol en/of andere drugs gebruiken. De interventie richt zich op het verbeteren van het eigen welbevinden, doordat de naaste beter om kan gaan met de situatie (19 mei 2022). 
 • Sense.info (Soa Aids Nederland) is een landelijke voorlichtingssite met betrouwbare seksualiteitsinformatie- en hulpverlening voor jongeren over relaties en seksualiteit. Bezoekers van de site waarderen de info als positief en blijven lang op de site (14 april 2022).
 • Rookvrij! Ook jij? (Sinefuma) is een groepstraining voor mensen die willen stoppen met roken. Tijdens 7 wekelijkse bijeenkomsten gaan de deelnemers samen stoppen. De interventie bestaat uit een gedragsmatige aanpak en een medicamenteuze aanpak met nicotine vervangende middelen of stoppen-met-roken-medicatie (24 maart 2022).
 • Rookvrije sport (Vrije universiteit en Hartstichting) zet in op de omgeving en stimuleert verenigingen om een geheel rookvrij sportterrein te realiseren. De interventie bestaat uit een informatiepakket met o.a. een stappenplan en argumentenkaart. Een vereniging kan bij de implementatie begeleiding vragen van een Team:fit coach (24 maart 2022).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

 • Lessen burgerschap mbo over voeding (Voedingscentrum) bestaat uit een lespakket van 6 lessen voor het MBO over het eigen voedingsgedrag. De afwisselende werkvormen gaan over gezond eten, voedselverleidingen en over duurzaamheid (28 april 2022).
 • Beware Of Loverboys (Scharlaken Koord) wil de kwetsbaarheid van meiden voor loverboys verkleinen en sluit door de eigentijdse aanpak goed aan bij de behoeften van de doelgroep (laagopgeleide meiden van 13 t/m 16 jaar in het reguliere onderwijs (vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en pro) en speciaal onderwijs (vso).  Door leeftijd en niveau zijn zij extra kwetsbaar voor loverboys en andere seksuele grensoverschrijding (17 maart 2022).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkenningsniveaus en erkenningstraject

Interventieoverzichten met alle leefstijlinterventies