Op Loketgezondleven.nl vindt u alle erkende leefstijlinterventies. Hieronder staan ook de databanken met (erkende) interventies op andere thema’s. Thema's waar u in uw gemeente, wijk of dorp wellicht ook aandacht aan wilt besteden. Denk bijvoorbeeld aan opvoeding en ontwikkeling, welzijn en langdurige zorg.

Overzicht van databanken met (effectieve) interventies

Thema's Beheerder Databank
Leefstijlinterventies RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (afdeling Gezond Leven) Loketgezondleven.nl (Interventiedatabase Gezond en Actief Leven)
Jeugd: Gewone opvoeding en ontwikkeling Nederlands Jeugdinstituut (NJiNederlands Jeugdinstituut) Databank Effectieve Jeugd interventies
Jeugdgezondheidszorg en preventie jeugd Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ) Interventiebibliotheek NCJ
Sport en bewegen Bewegen (Kenniscentrum Sport & Bewegen) ism RIVM  Sport- en beweeginterventies
Welzijn, participatie, sociale zorg MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken Databank Effectieve sociale interventies
Langdurende zorg Vilans Databank langdurende zorg
Langdurige GGZGeestelijke gezondheidszorg Trimbos Overzicht erkende interventies
E-health

GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en alle GGD'en

GGD Appstore

Toelichting: het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  streeft samen met de organisaties achter bovenstaande databanken naar eenduidige beoordelingscriteria. Soms staan erkende interventies in meerdere databanken. Bijvoorbeeld leefstijlinterventies voor de jeugd vindt u ook in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJiNederlands Jeugdinstituut.