Op Loketgezondleven.nl vindt u alle erkende leefstijlinterventies. In onderstaand overzicht staan de databanken van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners. Daarin kunt u (erkende) interventies zoeken, ook op andere thema’s dan leefstijl. Thema's waar u in uw gemeente, wijk of dorp wellicht ook aandacht aan wilt besteden. Denk bijvoorbeeld aan opvoeding en ontwikkeling, welzijn en langdurige zorg.

Overzicht van databanken met (effectieve) interventies

Thema's Beheerder Databank
Leefstijlinterventies RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (afdeling Gezond Leven) Loketgezondleven.nl (Interventiedatabase Gezond en Actief Leven)
Jeugd: Gewone opvoeding en ontwikkeling Nederlands Jeugdinstituut (NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut)) Databank Effectieve Jeugdinterventies
Jeugdgezondheidszorg en preventie jeugd Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ))) Interventiebibliotheek NCJ
Sport en bewegen Bewegen (Kenniscentrum Sport & Bewegen) ism RIVM  Sport- en beweeginterventies
Welzijn, participatie, sociale zorg Movisie Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken (Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken) Databank Effectieve sociale interventies
Langdurende zorg Vilans Databank langdurende zorg
Langdurige GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) Trimbos-instituut Overzicht erkende interventies
E-health

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en alle GGD'en

GGD Appstore

Toelichting: het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) streeft samen met de organisaties achter bovenstaande databanken naar eenduidige beoordelingscriteria. Soms staan erkende interventies in meerdere databanken. Bijvoorbeeld leefstijlinterventies voor de jeugd vindt u ook in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut).