Wilt u uw interventie indienen voor beoordeling in het onafhankelijke erkenningstraject van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners? Hierna leest u eerst wat de voordelen voor u als eigenaar zijn. Vervolgens gaan we in op hoe u beoordeling van uw interventie aanvraagt, de erkenningsniveaus en hoe het erkenningstraject verloopt. 

Interventie-eigenaren vragen erkenning aan omdat ze trots zijn op hun programma, activiteit of aanpak. En omdat het voordelen heeft.  

 1. Een erkenning toont de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van uw interventie aan. En dat helpt u om uw programma of activiteit breder onder de aandacht te brengen.
 2. Daarbij is een erkenning regelmatig voorwaarde om subsidie te krijgen van bijvoorbeeld een gemeente voor uitvoering of onderzoek.
 3. Verder kunt u als eigenaar uw voordeel doen met de feedback van experts uit wetenschap en praktijk die u tijdens het erkenningstraject van hen krijgt op uw interventie.
 4. Een erkende interventie is goed vindbaar op Loketgezondleven.nl via de goedbezochte interventieoverzichten en het zoekformulier. 
 5. Ook brengen RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners erkende interventies onder de aandacht van professionals, beleidsmakers en intermediairs via hun online communicatiekanalen en offline activiteiten.

U wilt een beoordeling aanvragen

Ga eerst na of uw interventie in aanmerking komt voor beoordeling in het erkenningstraject. Uw programma, activiteit of aanpak dient te voldoen aan enkele voorwaarden.

Inclusiecriteria erkenningstraject

 • De interventie is gericht op gedragsverandering van mensen en beïnvloeding van hun omstandigheden. Het doel is gezondheid bevorderen en/of ziekte voorkomen.
 • Er is een Nederlandse handleiding of beschrijving en een procesevaluatie beschikbaar.
 • De interventie wordt ook echt uitgevoerd in Nederland en bestaat niet alleen op schrift.
 • Er is een eigenaar (persoon of organisatie) die informatie kan geven, de interventie up tot date houdt en zorgt voor verspreiding van interventiemateriaal.
 • De interventiematerialen, zoals website, handleiding, folders en deelnemersmateriaal, zijn nog minimaal twee jaar beschikbaar voor organisaties die deze interventie ook willen uitvoeren.  

Uw interventie voldoet aan deze criteria? Ga dan naar de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven en dien uw verzoek in. U beschrijft kort uw interventie. Op basis van uw informatie en materiaal beslist het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of uw interventie in aanmerking komt voor beoordeling in het erkenningstraject. Heb u een aanvraag ingediend, dan nemen we altijd per mail contact met u op.

Uw interventie beschrijven?

Wanneer uw interventie voldoet aan de inclusiecriteria ontvangt u van een RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-medewerker het werkblad waarin u de interventie gaat beschrijven. Bij het werkblad is een handleiding beschikbaar. Beide kunt u alvast bekijken

Voorbeeld werkblad

Voorbeeld werkblad

Handleiding bij werkblad

Handleiding bij werkblad

Bepaal voor welk erkenningsniveau u gaat 

U kunt uw interventie indienen voor het instapniveau Goed beschreven (0) of voor het niveau Goed onderbouwd (I) of Effectief (II, III, IV).

Inhoud Goed beschreven (niveau 0)

Goed beschreven is een eerste beoordeling van de kwaliteit en uitvoerbaarheid van een interventie. In het werkblad staat minimaal het volgende:

 • Een degelijke beschrijving van de doelen, doelgroep(en), aanpak, randvoorwaarden, overdraagbaarheid interventie, ervaring met de uitvoering en beschikbare materialen.
 • Informatie over de uitvoering, zoals beschikbaarheid van een handleiding, de kosten, tijdsbesteding en randvoorwaarden.

Deze erkenning is drie jaar geldig, waarna u nog éénmaal de interventie op dit niveau mag aanbieden. Na een tweede erkenning als Goed beschreven verwachten we dat een volgende beoordeling plaatsvindt op het niveau Goed onderbouwd of een niveau op effectiviteit.

Inhoud Goed onderbouwd en Effectief (niveau I, II, III, IV)

Goed onderbouwd (niveau I)

Naast een goede beschrijving onderbouwt u de werkzaamheid van de interventie met modellen, theorie of literatuur. Dit oordeel is vijf jaar geldig.
 

Effectief (niveaus II, III, IV)

Voor deze niveaus gelden dezelfde criteria als voor Goed onderbouwd. Aanvullend toont u de effectiviteit aan met in ieder geval Nederlands onderzoek. De commissie beoordeelt de bewijskracht van de effectiviteit van uw interventie op:

 • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (II)
 • Goede aanwijzingen voor effectiviteit (III)
 • Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (IV)

U krijgt tweemaal feedback van een RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-adviseur op uw concept interventiebeschrijving. Hierna maakt u de definitieve beschrijving en levert deze aan voor beoordeling. Gaat u voor het niveau Goed onderbouwd of hoger, dan kunt u zich aanmelden voor de gratis workshop interventie beschrijven.

Lees meer over de beoordelingscriteria:

inhoud Samenvatting criteria erkenning van interventies

Samenvatting criteria erkenning van interventies 

De beoordeling

Afhankelijk van het erkenningsniveau dat u kiest, legt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uw interventie ter beoordeling voor aan praktijkprofessionals of een van de erkenningscommissies:

 • Goed beschreven: beoordelaars uit de praktijk beoordelen het werkblad en de materialen van uw interventie. Deze professionals werken bijvoorbeeld bij een GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, thema-instituut, thuiszorgorganisatie of de ggz. Op basis van consensus bepalen zij het eindoordeel. Deze beoordelingen vinden op drie momenten in het jaar plaats.
 • Goed onderbouwd of Effectief: een van de erkenningscommissies beoordeelt uw interventie in een vergadering. Drie commissieleden toetsen het werkblad en de materialen op kwaliteit, onderbouwing en effectiviteit. De commissie komt via consensus tot een unaniem eindoordeel. De commissie heeft acht vergadermomenten per jaar: vier voor beoordeling van interventies voor de jeugd en vier voor volwassenen/ouderen.

Uitvoerbaarheid vereiste op alle niveaus

De praktijkbeoordelaars en de erkenningscommissies beoordelen uw interventie ook op de uitvoerbaarheid. Denk hierbij aan de kwaliteit van de handleiding, kosten, kwaliteitsbewaking en randvoorwaarden voor implementatie.  

Lees wie uw interventies beoordelen in het erkenningstraject.

Commissies jeugd en volwassenen

Commissies
jeugd en volwassenen

Praktijkbeoordelaars Goed beschreven

Praktijkbeoordelaars 
Goed beschreven

Na de beoordeling

Na het beoordelingsmoment ontvangt u schriftelijk de uitslag van de beoordeling van uw interventie.

Oordeel: erkend

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu publiceert positief beoordeelde interventies op Loketgezondleven.nl, daar zijn ze vindbaar via recent erkende interventies, de interventieoverzichten en het zoekformulier. Ook delen we recent erkende interventies via de RIVM-nieuwsbrief Gezond Leven en sociale media.

Positief beoordeelde jeugdinterventies staan ook in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJiNederlands Jeugdinstituut) en Kenniscentrum Sport & Bewegen publiceert erkende sport- en beweeginterventies op hun site. Verder  presenteren ook Movisie (seksuele weerbaarheid)  en Vilans (valpreventie) interventies van Loketzondleven.nl op hun website.

Monitoring en her-erkenning

Na drie jaar (Goed beschreven) of vijf jaar (Goed onderbouwd of Effectief) krijgt u een uitnodiging voor her-erkenning. We verwachten dat u de interventie up-to-date houdt en monitort, zodat ook bij her-erkenning de uitvoering en het bereik van uw interventie inzichtelijk is.  

Oordeel: erkend onder voorbehoud

Wanneer uw interventie het oordeel ‘Onder voorbehoud’ krijgt, krijgt u nog enkele suggesties voor aanpassing voordat de erkenning definitief is. Deze vragen staan in het schriftelijke eindoordeel. U krijgt dan zes maanden om de beschrijving aan te passen.

Oordeel: niet erkend

De praktijkbeoordelaars en de erkenningscommissies kunnen een interventie ook afwijzen. Uw interventie is dan niet erkend. Het eindoordeel bevat aanwijzingen voor verbetering van de interventie. U mag de interventie hierna nog eenmaal aanbieden.

Hebt u nog vragen?

Nog vragen?

Kijk bij veelgestelde vragen over het erkenningstraject

Meer weten of advies over indienen interventie?

Susan Meijer

Interventies jeugd 

Niveaus Goed onderbouwd en Effectief

Mail Susan Meijer
Adviseur Kwaliteit interventies 

Carolien de Jager

Interventies volwassenen

Niveaus Goed onderbouwd en Effectief

Mail Carolien de Jager
Adviseur Kwaliteit interventies 

Lucie Viet

Niveau Goed beschreven 

Interventies jeugd en volwassenen 

Mail Lucie Viet
Adviseur Kwaliteit interventies