Er komt meer ruimte voor kwalitatief onderzoek bij de erkenning van interventies. Vanuit het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies (SEI) is hiervoor een nieuwe checklist beschikbaar (2022). In 2023 starten de verschillende erkenningscommissies een pilot om de effectiviteit van interventies te beoordelen die gebruikmaken van dit type onderzoek. De commissies hanteren daar voor twee checklists: een voor  kwalitatief evaluatieonderzoek en een voor mixed methods onderzoek.  Interventie-eigenaren en onderzoekers kunnen deze checklists gebruiken om eigen onderzoek op te zetten of de kwaliteit van hun onderzoek te verbeteren.