Er komt meer ruimte voor kwalitatief onderzoek bij de erkenning van interventies. Vanuit het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies is hiervoor een nieuwe checklist beschikbaar (2022). Erkenningscommissies gebruiken deze checklist in een pilot om kwalitatief evaluatieonderzoek en mixed methods onderzoek te beoordelen op een niveau van effectiviteit. Interventie-eigenaren worden aangemoedigd om dit type onderzoek in te dienen voor erkenning.