Van steeds meer leefstijlinterventies is de kwaliteit vastgesteld door onafhankelijke experts en praktijkprofessionals. De meest recent erkende interventies staan op deze pagina. Alle erkende interventies vindt u eenvoudig via de interventieoverzichten. 

Recent erkend

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

  • PRIMA - Modulaire aanpak van pesten voor scholen (VeiligheidNl) is een geslaagde schoolbrede aanpak van pesten voor kinderen van groep 1 tm 8. De interventie bestaat uit meerdere onderdelen zoals e-learning voor leerkrachten, lessenserie, pestmeter, PRIMA begeleiding en handelingsadviezen voor leerkrachten. (13 februari 2020).

Goed onderbouwd

  • Be wise think twice (Trimbos-instituut) wil middelengebruik voorkomen en is speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit de eerste klassen van het cluster 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs. In de training van de docenten is er aandacht voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het creëren van een veilige sfeer in de klas. (13 februari 2020).
  • Gender & Sexuality Alliances op scholen (COC Nederland) zijn allianties tussen lhbti+ en niet lhbti+ leerlingen/studenten1 die zich samen inzetten voor een schoolomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie of gender identiteit en -expressie. De interventie richt zich op leerlingen uit het middelbaar en voortgezet onderwijs (13 februari 2020).
  • Maxx, een zelfhulpapp (Trimbos-instituut) is voor volwassenen die minder willen drinken of willen stoppen. De appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. maakt daarbij gebruik van cognitieve gedragstherapie en de zelfcontrole- en zelfregulatie theorie. Deelnemers vinden Maxx stimulerend en bemoedigend. De app past goed binnen stopprogramma’s en sluit aan op het Nationaal Preventieakkoord.  (13 februari 2020).

Goed beschreven

  • GrowWizzKid (GrowWizzKid) bestaat uit een combinatie van voeding, natuur, techniek en duurzaamheid. Schoolkinderen van 4-12 jaar leren op een onderzoekende en ervarende manier wat gezonde voeding is, waar dit vandaan komt en hoe toe te passen (26 maart 2020).
  • Overheerlijk Overblijven (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland-Zuid) besteedt op een speelse en doordachte manier aandacht aan een gezonde lunch op de basisschool. Kinderen leren proeven, ontdekken nieuwe smaken, ze eten samen en ze genieten van alle gezelligheid (26 maart 2020).

Interventieoverzichten

Voor diverse thema’s, doelgroepen en settings zijn interventieoverzichten beschikbaar. Daarin vindt u de interventies die in het erkenningstraject beoordeeld zijn.

Meer informatie

Beoordeling van de kwaliteit van interventies