U bent hier

Recent erkende interventies

Van steeds meer leefstijlinterventies is de kwaliteit beoordeeld. Beoordeelde interventies vindt u in de Interventiedatabase. U kunt zoeken op ‘beoordeling’. Informatie over de beoordeling staat in de beschrijving van de interventie. De meest recente erkende interventies vindt u hier.

Recent erkend

Goede aanwijzingen voor effectiviteit

 • Op verhaal komen (Universiteit Twente) helpt om negatieve ervaringen te verwerken en een positieve betekenis aan het leven te geven door life-review. Dit is een therapievorm waarbij een gestructureerde evaluatie van het eigen leven plaats vindt. De interventie kan in groepsverband  of als e-learning met begeleiding worden uitgevoerd (22 november 2018).

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

 • Vallen is ook een sport (VeiligheidNl) wil bij kinderen in de basisschooltijd het aantal letsels na een val verminderen. Kinderen ontwikkelen tijdens de lessen bewegingsonderwijs op een leuke manier, stap voor stap, vaardigheden om veilig te vallen (29 november 2018). 

Goed onderbouwd

 • Een kindje krijgen (Stichting Babywerk) is een digitale voorlichting, geschikt voor lage SES ouders. De interventie bestaat uit 5 afleveringen van 45-60 minuten met wisselende thema’s die in verschillende perioden voor, tijdens en na de zwangerschap relevant zijn om te bekijken (30 januari 2019).
 • EU-Schoolfruit- en Groenteprogramma (Steunpunt Smaaklessen WUR) is een laagdremelig programma van 20 weken om het eten van fruit en groente op de basisschool te bevorderen. Scholen ontvangen wekelijks gratis drie stuks fruit en groente voor elke leerling. In verplichte lessen leren kinderen over groente, fruit en gezonde voeding (29 november 2018).
 • Gezond kopen, gezond koken 2.0 (GGD Amsterdam) helpt mensen met een lage SES in vier bijeenkomsten hoe ze lekker en goedkoop gezond eten kunnen kopen en bereiden. Tijdens de laatste bijeenkomst koken en eten de deelnemers samen (7 januari 2019). 
 • Goed gevoed ouder worden (Stuurgroep Ondervoeding) wil met een website en een groepsbijeenkomst het risico op ondervoeding verlagen en richt zich daarbij op het vergroten van de inzicht in eigen voedingsgedrag bij ouderen en mantelzorgers en de eigen-effectiviteit (vaardigheidstraining) van zorgverleners (22 november 2018).
 • Goedkoop gezonde voeding (GGD Zuid-Limburg) bestaat uit twee groepsbijeenkomsten voor mensen met financiële problemen of die met weinig geld moeten rondkomen en leert hen hoe ze met een beperkt budget toch gezond kunnen eten (22 november 2018).
 • SamenStarten (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) wil de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte bevorderen. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein, het gebruik van het protocol van de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning en de deskundigheidsbevordering door middel van Video Interactie Begeleiding 29 november 2018).
 • Wat doe jij? … Keuzes in leven en liefde (Siriz) is een lessenserie voor jongeren met aandacht voor kennis, attitude en vaardigheden mbt sexuele gezondheid met als doel dat de jongeren verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit en anticonceptie, zodat een onbedoelde zwangerschap voorkomen wordt (29 november 2018)

Goed beschreven

 • Hotspot (Theatergroep PlayBack) geeft jongeren inzicht in de sociale normen en attitudes rond het gebruik van alcohol en softdrugs door het doen van een educatieve theatervoorstelling. Naast de voorstelling is er een nagesprek, een lespakket en een ouderavond (5 december 2018).
 • Ik eet het beter (Albert Heijn) is voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool en biedt hen informatie over gezond bewegen en voeding. De lesprogramma’s bestaan uit een theoretisch gedeelte, een praktisch gedeelte en een online interactief gedeelte (5 december 2018).
 • Superfris (Johan Cahuzak Theater) is een workshop met verschillende werkvormen voor kassamedewerkers in supermarkten en slijterijen. De workshop ondersteunt hen in het adequaat weigeren van verkoop van alcohol aan minderjarigen (5 december 2018).
 • Vluchtelingenkind in de klas (GGD NOG) is een eenmalige workshop voor basisschool leerkrachten, medewerkers in de kinderopvang en CJG-medewerkers waarin ze informatie krijgen over culturele achtergronden en aandachtspunten in de communicatie van vluchtelingenkinderen (5 december 2018).
 • Welkom op School (Pharos) is een lessenserie voor het voortgezet onderwijs en wil nieuwkomers op school ‘op verhaal laten komen’. De methode bevat  lessen over gezondheid, kinderrechten en discriminatie. Er zijn daarnaast zes lessen over relaties en seksualiteit (5 december 2018).
   

Interventieoverzichten

Voor bepaalde thema’s, doelgroepen en settings bestaan interventieoverzichten. Daarin vindt u interventies die door de Erkenningscommissie of de groep praktijkbeoordelaars beoordeeld zijn.

Meer informatie

Beoordeling van de kwaliteit van interventies

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer