Van steeds meer leefstijlinterventies is de kwaliteit vastgesteld door onafhankelijke experts en praktijkprofessionals. De meest recent erkende interventies staan op deze pagina. Alle erkende interventies vindt u eenvoudig via de interventieoverzichten. 

Recent erkend

Goed onderbouwd

 • UP2U (Media en Gezondheid) voor jongeren van 15-19 jaar maakt met interactieve gedramatiseerde scènes grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang bespreekbaar. De interventie is goed in te passen in programma’s als Lang Leve de Liefde of Girls Talk (16 december 2019).
 • Alcohol Alert  (Maastricht Universiteit) is een online game interventie en wil voorkomen dat jongeren van 15-16 jaar gaan bingedrinken, of als ze het al doen ermee stoppen. Leerlingen kunnen het programma via hun school doorlopen (21 november 2019).
 • Fitgaaf! (Fitgaaf) is voor kinderen van 4-12 jaar en richt zich op gezonde leefstijl. Na een educatieve start op school gaan de kinderen thuis met behulp van hun ouders stickers plakken als beloning voor gezond gedrag (21 november 2019).
 • Rookvrij  schoolterrein (Trimbos) biedt richtlijnen voor implementatie van beleid gericht op een rookvrij schoolterrein. Schooldirecties maken met deze concrete actieplannen voor invoering en borging totdat niet roken de normale situatie is (21 november 2019).
 • Samen Gezond Eten en Bewegen (Gezonde Leefstijl Company) wil vrouwen met overgewicht en met een lage sociaaleconomische status begeleiden naar een blijvend verbeterde ervaren gezondheid. Uniek aan deze interventie is dat een deel van de deelnemers wordt opgeleid om zelf de basiscursus te geven (14 november 2019).

Goed beschreven

 • Camper-Expeditie (Nederlandse Diabetes Federatie) bezoekt in de wijk plaatsen waar veel bewoners komen. Bewoners worden onderzocht op bloeddruk en hun BMIBody Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. en doen een DiabetesRisicoTest en laten bloedsuiker prikken.  Hierna krijgen ze een zorg- en leefstijladvies op maat (28 november 2019).
 • Educatieve Escaperoom 'Het stopt bij jou!' (Weerbaar in seksualiteit). Leerlingen werken samen om binnen een bepaalde tijd puzzels op te lossen die een relatie hebben met shame sextingSexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. De term is afgeleid van sex en texting (sms/mms). Sexting wordt een probleem en is strafbaar als dit zonder instemming van de ander gebeurt en/of onder druk, dwang of chantage…. Door de escaperoom te spelen leren ze wat de invloed van hun eigen gedrag kan zijn (28 november 2019).
 • Hou je mond gezond (Ivoren Kruis). Een mondverzorger bezoekt de klas en leert de leerlingen hoe ze hun gebit moeten verzorgen. De gratis les en materialen zijn beschikbaar voor het PO groep 1 t/m 8 (28 november 2019).
 • Kriebels in je buik voor Speciaal Onderwijs  (Rutgers). De methode bestaat uit lessen sexuele vorming die goed aansluiten bij zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 12 jaar die speciaal onderwijs volgen. De leraar kan lessen selecteren op thema, leerjaar en niveau (28 november 2019).
 • LEGSpedition (Terwille verslavingszorg). Leerlingen op het VO van 12 tot 15 jaar leren NEE te zeggen tegen risicogedrag en kiezen voor een gezonde levensstijl. LEGS verwijst naar de LEGSmethodiek en staat voor de pijlers Lichamelijk, Emotioneel, Geestelijke en Sociaal. (28 november 2019).
 • Smaakplezier voor de BSO (Wageningen UR). Kinderen op de BSO in de leeftijd 4-12 jaar leren spelenderwijs hun eten verkennen. Hierdoor staan ze positiever tegenover gezonde en duurzame voeding (28 november 2019).
 • Smakelijke moestuinen (Stichting Buurtlab). Door het plaatsen van een moestuinbak op het kinderdagverblijf of de peuterzaal maken kinderen al vroeg kennis met groente. Ze zaaien, oogsten en proeven en dit beïnvloedt op een positieve manier hun attitude ten opzichte van het eten van groente (28 november 2019).

 

Interventieoverzichten

Voor diverse thema’s, doelgroepen en settings zijn interventieoverzichten beschikbaar. Daarin vindt u de interventies die in het erkenningstraject beoordeeld zijn.

Meer informatie

Beoordeling van de kwaliteit van interventies