U bent hier

Recent erkende interventies

Van steeds meer leefstijlinterventies is de kwaliteit beoordeeld. Beoordeelde interventies vindt u in de Interventiedatabase. U kunt zoeken op ‘beoordeling’. Informatie over de beoordeling staat in de beschrijving van de interventie. De meest recente erkende interventies vindt u hier.

Recent erkend

Sterke aanwijzingen voor effectiviteit

 • Stoppen met roken op maat 2.0 (Universiteit Maastricht) is een online-interventie die richt zich op mensen die op korte termijn van plan zijn om te stoppen met roken. Rokers krijgen persoonlijke feedback over hoe om te gaan met lastige situaties en tips hoe ze sociale steun kunnen verkrijgen en hoe ze hun eigen effectiviteit t.a.v. het stoppen kunnen verhogen (29-03-2018).

Goed onderbouwd

 • Fun and Health Summer Program (The Bootclub) is een 5 maanden durende intensieve en integrale interventie voor kinderen van 9-16 jaar met obesitas. De kinderen zijn veelal afkomstig uit gezinnen met multiproblematiek zoals opvoedingsproblemen, financiële beperkingen, dan wel eenoudergezinnen (29-03-2018).
 • Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) is een methodiek voor professionals in de preventieve en curatieve basis- en eerstelijns jeugd(gezondheids)zorg waarmee ze zorgbehoeften van een gezin in kaart brengen. Op basis van de wensen, zorgbehoeften en positieve eigenschappen van het gezin, maakt de jeugdprofessional samen met hen een resultaatgericht ondersteuningsplan (29-03-2018).
 • Jump-In Voedingsbeleid (GGD Amsterdam) wil dat kinderen uit het basisonderwijs gezond eten en drinken op school. Scholen voeren  een gezond voedingsbeleid en dragen hiermee bij aan het voorkomen van overgewicht op de lange termijn (29-03-2018).
 • Man tot man (SOA Aids Nederland) ondersteunt een gezond seksleven van MSM door het actief benaderen van de doelgroep met een integraal informatieaanbod op het gebied van soa’s, hiv en seksuele gezondheid (29-03-2018).
 • Motiverende gespreksvoering (SOA Aids Nederland)  is een counselingsmethode ontwikkeld voor sociaal-verpleegkundigen. Dit helpt hen tijdens de counseling om een cliënt intrinsiek te motiveren tot gedragsverandering ten aanzien van hun seksuele gedrag en partnerwaarschuwing (18-04-18).
 • Voel je vrij! Doorlopende groepstraining voor stoppen met roken (Momentum Training en Coaching) is een groepstraining voor volwassen rokers met een lage sociaaleconomische status die willen stoppen en voor ex-rokers die steun gestopt willen blijven. In een cyclus van 11 bijeenkomsten is er aandacht voor stoppen, maar ook voor ondersteuning op andere leefgebieden, zoals omgaan met geld, omgaan met stress, het vinden van een zinvolle dagbesteding, en gezond eten en bewegen (29-03-2018).

Goed beschreven

 • Drugsenuitgaan.nl en de Red alert app (Trimbos-Instituut) verspreidt informatie over middelengebruik aan uitgaanders. De interventie draagt een harm-reductie boodschap uit met als doel: verminderen van gezondheidsschade door middelengebruik (04-04-2018).
 • Geluidstuin.nl (VeiligheidNL-Hoorstichting) informeert kinderen spelenderwijs over hoe het gehoor en geluid werkt, wat de functies zijn van het gehoor, over het belang van een goed gehoor, wat de oorzaken en gevolgen zijn van gehoorbeschadiging en hoe ze hun gehoor kunnen beschermen (04-04-18).
 • Rookvrij! Ook jij? (Sinefuma) bestaat uit 7 wekelijkse groepsbijeenkomsten voor mensen die willen stoppen met roken. Bijeenkomsten 1-2  zijn voorbereidend, de derde bijeenkomst is de stopdag en bijeenkomst 4-7 betreffen het volhouden van het niet roken. Het succes (de rookstatus) wordt gemeten in de laatste bijeenkomst middels een CO meting (04-04-2018).
 • Stoppen met Piekeren (Indigo Rijnmond) is een groepstraining van vier wekelijkse bijeenkomsten van twee uur voor volwassenen die problemen ervaren met piekeren of een negatieve denkstijl hebben en dit patroon willen doorbreken. Deelnemers leren hoe positief en realistisch denken ingezet kan worden om piekeren te stoppen (04-04-2018).
 • Weet wat je eet (Voedingscentrum) is een digitaal lespakket voor leerlingen van 12 tot 15 jaar op het vmbo, havo, vwo, mbo 1 en mbo 2 waarin zij kennis opdoen over gezond, veilig en bewust eten. De interventie bestaat uit negen online lessen en een ervaringsles. De methode sluit voor het Voortgezet Onderwijs aan bij de twee leergebieden Mens en Natuur, en Mens en Maatschappij (04-04-2018).

Interventieoverzichten

Voor bepaalde thema’s, doelgroepen en settings bestaan interventieoverzichten. Daarin vindt u interventies die door de Erkenningscommissie of de groep praktijkbeoordelaars beoordeeld zijn.

Meer informatie

Beoordeling van de kwaliteit van interventies

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer