U bent hier

Recent erkende interventies

Van steeds meer leefstijlinterventies is de kwaliteit beoordeeld. Beoordeelde interventies vindt u in de Interventiedatabase. U kunt zoeken op ‘beoordeling’. Informatie over de beoordeling staat in de beschrijving van de interventie. De meest recente erkende interventies vindt u hier.

Recent erkend

Goede aanwijzingen voor effectiviteit

 • Op verhaal komen (Universiteit Twente) helpt om negatieve ervaringen te verwerken en een positieve betekenis aan het leven te geven door life-review. Dit is een therapievorm waarbij een gestructureerde evaluatie van het eigen leven plaats vindt. De interventie kan in groepsverband  of als e-learning met begeleiding worden uitgevoerd (22 november 2018).
 • RookvrijHart (Open Universiteit) wil patiënten die roken en met een coronaire hartziekte zijn opgenomen op de afdeling cardiologie in het ziekenhuis, laten stoppen met roken en hen daarbij begeleiden zodat terugval voorkomen wordt (27 september 2018).

Goed onderbouwd

 • Goed gevoed ouder worden (Stuurgroep Ondervoeding)  wil met een website en een groepsbijeenkomst het risico op ondervoeding verlagen en richt zich daarbij op het vergroten van de inzicht in eigen voedingsgedrag bij ouderen en mantelzorgers en de eigen-effectiviteit (vaardigheidstraining) van zorgverleners (22 november 2018).
 • Goedkoop gezonde voeding (GGD Zuid-Limburg) bestaat uit twee groepsbijeenkomsten voor mensen met financiële problemen of die met weinig geld moeten rondkomen en leert hen hoe ze met een beperkt budget toch gezond kunnen eten (22 november 2018). 
 • Moti-55 (Mondriaan Prev entie) wil alcoholgebruik bij 55-plussers verminderen en/of hanteerbaar maken. In vier individuele gesprekken komen diverse onderwerpen waaronder kennis over alcohol, moeilijke situaties en een plan maken, aan bod (27 september 2018).
 • Valanalyse 65+ (VeiligheidNL) ondersteunt eerstelijns zorgverleners bij opsporen van ouderen met valrisico met als doel dat meer zelfstandig wonende ouderen valpreventieve maatregelen nemen en het risico vallen verminderen (27 september 2018).

Goed beschreven

 • Hotspot (Theatergroep PlayBack) geeft jongeren inzicht in de sociale normen en attitudes rond het gebruik van alcohol en softdrugs door het doen van een educatieve theatervoorstelling. Naast de voorstelling is er een nagesprek, een lespakket en een ouderavond (5 december 2018).
 • Ik eet het beter (Albert Heijn) is voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool en biedt hen informatie over gezond bewegen en voeding. De lesprogramma’s bestaan uit een theoretisch gedeelte, een praktisch gedeelte en een online interactief gedeelte (5 december 2018).
 • Superfris (Johan Cahuzak Theater) is een workshop met verschillende werkvormen voor kassamedewerkers in supermarkten en slijterijen. De workshop ondersteunt hen in het adequaat weigeren van verkoop van alcohol aan minderjarigen (5 december 2018).
 • Vluchtelingenkind in de klas (GGD NOG) is een eenmalige workshop voor basisschool leerkrachten, medewerkers in de kinderopvang en CJG-medewerkers waarin ze informatie krijgen over culturele achtergronden en aandachtspunten in de communicatie van vluchtelingenkinderen (5 december 2018).
 • Welkom op School (Pharos) is een lessenserie voor het voortgezet onderwijs en wil nieuwkomers op school ‘op verhaal laten komen’. De methode bevat  lessen over gezondheid, kinderrechten en discriminatie. Er zijn daarnaast zes lessen over relaties en seksualiteit (5 december 2018).
   

Interventieoverzichten

Voor bepaalde thema’s, doelgroepen en settings bestaan interventieoverzichten. Daarin vindt u interventies die door de Erkenningscommissie of de groep praktijkbeoordelaars beoordeeld zijn.

Meer informatie

Beoordeling van de kwaliteit van interventies

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer