Van steeds meer leefstijlinterventies is de kwaliteit vastgesteld door onafhankelijke experts en praktijkprofessionals. De meest recent erkende interventies staan op deze pagina. Alle erkende interventies vindt u eenvoudig via de interventieoverzichten. 

Recent erkend

Goede aanwijzingen voor effectiviteit

  • Jellinek online zelfhulp (Jellinek) is een gratis online programma voor mensen die op een riskante manier alcohol, tabak, cannabis of cocaïne gebruiken of gokken. De zelfhulp richt zich op de beïnvloedbare psychische en gedragsmatige determinanten kennis, attitude, sociale invloed en vaardigheden (13 juni).
  • Psyfit (Trimbos) is een online cursus voor volwassenen die willen werken aan hun  mentale conditie. De cursus bestaat uit zes modules die ieder een aspect van mentale fitheid aanpakken. Psyfit is ook als appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. beschikbaar  (6 juni 2019).

Goed onderbouwd

  • Stopstone (Trimbos) is een app die het stoppen met steunen bij rokers in de leeftijd 16-24 jaar wil ondersteunen De gebruiker krijgt push-notificaties en berichten om te wijzen op de verschillende onderdelen waar de app uit bestaat (13 juni 2019).
  • X-Fittt 2.0 (Formupgrade) wil volwassenen met een lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. en een hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico begeleiden naar een gezonde en actieve leefstijl. Het programma duurt twee jaar waarbij een integrale aanpak en een intensieve begeleiding vanuit verschillende disciplines centraal staat  (13 juni 2019).

Goed beschreven

  • Hotspot (Theatergroep Playback) bestaat uit een theatervoorstelling en interactief nagesprek voor jongeren van 14-17 jaar. Dit helpt hen inzicht te krijgen in de sociale normen en attitudes rond het het gebruik van alcohol en softdrugs. Naast de voorstelling is er een lespakket en een ouderavond (29 augustus 2019).
  • Poetsbus (Poetsbus) is een kosteloze interventie voor kinderen van 2 tot 12 jaar en biedt kinderen en ouders op verschillende manieren de kennis aan die nodig is om geen gaatjes te krijgen. Kinderen krijgen een klassikale les en brengen een bezoek aan de Amerikaanse school-Poetsbus (27 juni 2019).

Interventieoverzichten

Voor diverse thema’s, doelgroepen en settings zijn interventieoverzichten beschikbaar. Daarin vindt u de interventies die in het erkenningstraject beoordeeld zijn.

Meer informatie

Beoordeling van de kwaliteit van interventies