Van steeds meer leefstijlinterventies is de kwaliteit vastgesteld door onafhankelijke experts en praktijkprofessionals. De meest recent erkende interventies staan op deze pagina. Alle erkende interventies vindt u eenvoudig via de interventieoverzichten. 

Recent erkend

 

Goed onderbouwd

  • Preventief Adviesgesprek  (ArkinGGZ) wil volwassenen en jeugd die (hulp)vragen hebben over psychische klachten en/of verslavingsproblemen informeren en adviseren over problemen en mogelijke oplossingen (12 september 2019).
  • Somberheid, wat kun je er zelf aan doen?  (ArkinGGZ) is een groepscursus voor mensen met een niet westerse achtergrond en helpt bij het verminderen van somberheidsklachten. De cursus is laagdrempelig, in de eigen wijk en in de eigen taal van de deelnemers (12 september 2019).

Goed beschreven

  • Lang Leve de Liefde herhalingsmodule (SOASeksueel overdraagbare aandoeningen AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Nederland) heeft als doel de seksuele gezondheid van jongeren in de bovenbouw van praktijkonderwijs en vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te bevorderen. De interventie maakt daarbij gebruik van middelen die passen bij de doelgroep (30 september 2019).
  • Lang leve de liefde MBO entree (Rutgers) is voor entree leerlingen in het MBO. Deze doelgroep is bij uitstek kwetsbaar voor onbedoelde zwangerschappen, ongelijkwaardige relaties en ouderschap op jonge leeftijd (30 september 2019).
  • Lang Leve de liefde VSO (Rutgers) is een lespakket dat zicht richt op zeer moeilijk lerende jongeren van 12-20 jaar die voortgezet speciaal onderwijs volgen. Doel is dat zij prettige, veilige en vrijwillige relaties hebben en respect hebben voor ieders seksuele identiteit (30 september 2019).
  • Lovebuzz (Rutgers) is een online game voor leerlingen in de leeftijd van 12-14 jaar. Hiermee vergroten zij hun inzicht in omgangsvormen, normen en waarden ten aanzien van vriendschap, liefdesrelaties, beginnende seksualiteit en genderrolgedrag (30 september 2019).
  • Oorcheck hoortest (VeiligheidNl) is voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. De test wil bewustzijn  creëren van het belang van een goed gehoor en het risico op gehoorschade. Het  doel is dat jongeren gehoorbescherming gaan dragen (30 september 2019)
  • Oorzakenmagazine (VeiligheidNl) is voor kinderen in de bovenbouw en wil hen aanzetten tot het dragen van gehoorbescherming. De interventie is geschikt om klassikaal of zelfstandig uit te voeren, bijvoorbeeld tijdens een projectweek of les over gezondheid, zintuigen en/of muziek (30 september 2019).
  • Huidkankervrije generatie met de zonnetjesweek (Huidfonds) wil het ontstaan van huidkanker op latere leeftijd voorkomen. De interventie doet dit door kennis over zonbeschermende maatregelen te vergroten en de houding ten aanzien van zonbescherming positief te beïnvloeden. De doelgroep zijn kinderen van 0-4 jaar en de interventie richt zich daarom op ouders en kinderdagverblijven (30 september 2019).

 

Interventieoverzichten

Voor diverse thema’s, doelgroepen en settings zijn interventieoverzichten beschikbaar. Daarin vindt u de interventies die in het erkenningstraject beoordeeld zijn.

Meer informatie

Beoordeling van de kwaliteit van interventies