U bent hier

Recent erkende interventies

Van steeds meer leefstijlinterventies is de kwaliteit beoordeeld. Beoordeelde interventies vindt u in de Interventiedatabase. U kunt zoeken op ‘beoordeling’. Informatie over de beoordeling staat in de beschrijving van de interventie. De meest recente erkende interventies vindt u hier.

Recent erkend

Goede aanwijzingen voor effectiviteit

  • RookvrijHart (Open Universiteit) wil patiënten die roken en met een coronaire hartziekte zijn opgenomen op de afdeling cardiologie in het ziekenhuis, laten stoppen met roken en hen daarbij begeleiden zodat terugval voorkomen wordt (27 september 2018).

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

  • CooL (Expertisecentrum Leefstijlinterventies) staat voor Coaching op Leefstijl en is een programma van 24 maanden voor volwassenen met overgewicht. Stapsgewijs werkt de leefstijlcoach met de betrokkenen aan het verbeteren van het leefpatroon en aan het verminderen van overgewicht bij de doelgroep  (4 september 2019).

Goed onderbouwd

  • Moti-55 (Mondriaan Prev entie) wil alcoholgebruik bij 55-plussers verminderen en/of hanteerbaar maken. In vier individuele gesprekken komen diverse onderwerpen waaronder kennis over alcohol, moeilijke situaties en een plan maken, aan bod (27 september 2018).
  • Overbruggingsplan JGZ (VUMC, EMGO-instituut) bevat een systematische aanpak voor de JGZ om vroegtijdig overgewicht bij kinderen op te sporen en om hen te adviseren en te begeleiden om een verdere relatieve gewichtstoename en daarmee obesitas te voorkomen (20 september 2018).
  • Trammelant in tandenland (GGD Amsterdam) is een mondgezondheidsprogramma voor de kinderen van 2 t/m 8 jaar en hun ouders. De interventie gaat in op tandenpoetsgewoonten, aantal eet-en drinkmomenten en het controleconsult bij de mondzorgprofessional (20 september 2018).
  • Valanalyse 65+ (VeiligheidNL) ondersteunt eerstelijns zorgverleners bij opsporen van ouderen met valrisico met als doel dat meer zelfstandig wonende ouderen valpreventieve maatregelen nemen en het risico vallen verminderen (27 september 2018).

Interventieoverzichten

Voor bepaalde thema’s, doelgroepen en settings bestaan interventieoverzichten. Daarin vindt u interventies die door de Erkenningscommissie of de groep praktijkbeoordelaars beoordeeld zijn.

Meer informatie

Beoordeling van de kwaliteit van interventies

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer