Wilt u op lokaal niveau aan de slag met alcoholbeleid? Dan is het belangrijk om te bepalen op welke doelgroepen u zich wilt richten. En welk gedrag u wilt aanpakken.

 

Wat bereikt u?

Met alcoholbeleid kunt u gezondheids- en welzijnswinst boeken. Mensen zijn langer gezond en leven langer, dit verlaagt ook de maatschappelijke kosten. Met goed alcoholbeleid vermindert u:

 • huiselijk geweld
 • overlast in het uitgaansleven
 • problemen door verslaving
 • studievertraging en arbeidsverzuim
 • vandalisme
 • (verkeers)ongevallen

Het gebruik van alcohol kost de samenleving 2,3 tot 2,9 miljard euro per jaar. Ruim 1% van de totale zorgkosten zijn het gevolg van alcoholgebruik. Maatregelen die veel besparingen opleveren zijn:

 • beschikbaarheid van alcohol beperken
 • verbod op reclame en sponsoring

 

Doelen bepalen

Start met het maken van een lokale probleemanalyse. Daarmee kunt u bepalen waarop u zich wilt richten. Zo’n analyse geeft u namelijk inzicht in de actuele lokale problematiek. Ook ziet u waar een aanpak het hardst nodig is.

De beleidsfocus kan bijvoorbeeld de volgende speerpunten hebben:

 • Jongeren onder de 18 jaar: geen alcoholgebruik bij deze groep (NIX18);
 • Leeftijdsgroep tot 24 jaar: voorkomen en terugdringen van bingedrinken en dronkenschap;
 • Ouderen of in het geval van zwangerschap: voorkomen en terugdringen van drinken onder deze risicogroepen;
 • Uitgaansleven of sportkantines: terugdringen van drinken in deze omgevingen.

Met de beleidsfocus en de lokale probleemanalyse stelt u doelen die u wilt bereiken. Formuleer deze doelen zo realistisch mogelijk, zodat u ze kunt halen binnen de beleidsperiode. Stel hierbij de volgende vragen: wat wil de gemeente bereiken, onder welke doelgroepen en op welke termijn?

   

  Voorbeelden van doelen

  Werk uw beleidsdoelstellingen zo uit dat ze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden ( SMART Een doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Realistisch - Is het… (Een doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Realistisch - Is het…)) zijn. Ook moeten ze binnen de lokale context passen. U kunt bijvoorbeeld de volgende doelstellingen gebruiken en invullen voor uw gemeente.  

  Begin 2026 is:

  • … het percentage jongeren tussen 15 en 18 jaar dat de afgelopen maand dronken is geweest gedaald.
  • … het aantal mensen dat overmatig of zwaar drinkt in wijk X en Y teruggebracht van … naar …%.
  • … de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in sportkantines gestegen van …% naar …%.

   Lees meer tips over prioriteiten en doelen.

   

  Meer informatie