Bekijk onderstaande voorbeelden van beleid op seksuele gezondheid en ontdek hoe andere gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en het beleid voorbereiden, maken en uitvoeren op het gebied van seksuele gezondheid.

Voorbeelden ongeplande zwangerschap

Seksuele gezondheid speerpunt in Gelderland-Zuid

Op basis van regionale cijfers zien we grote verschillen tussen gemeenten in aantal ongeplande zwangerschappen en het aantal tienermoeders. In Rotterdam blijkt bijvoorbeeld het aantal ongeplande zwangerschappen onder jongeren en jongvolwassenen hoger is dan het landelijk gemiddelde. Daarom investeert GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Rotterdam in spreekuren op scholen en voorlichting over seksualiteit, relaties en onbedoelde zwangerschap. Uit het onderzoek Seks onder je 25e, regionale ophoging Gelderland-Zuid  blijkt dat in Rivierenland het aantal ongeplande zwangerschappen hoger is dan in de regio Nijmegen. In Rivierenland gebruiken jongeren minder vaak anticonceptie. Ook blijkt dat praktisch opgeleiden minder betrouwbare methoden van anticonceptie gebruiken dan theoretisch opgeleiden. Voor de GGD Gelderland-Zuid is dit een reden om in te zetten op bepaalde risicogroepen en ook meer aandacht te hebben voor de gelovige groepen. 

Pro-actief gesprek over kinderwens bij mensen in kwetsbare omstandigheden

In de gemeente Tilburg zagen hulpverleners soms met lede ogen aan hoe  vrouwen in kwetsbare omstandigheden door gebrek aan zelfredzaamheid vaak in combinatie met multi-problematiek onbedoeld  zwanger raakten. ‘Als het in een bepaalde levensfase voor een vrouw niet handig is dat ze zwanger is, dan loopt ook het kind risico’, geeft verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam,  GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Hart voor Brabant aan. Connie voerde in samenspraak met de gemeente Tilburg een pilot uit waarin met 30 vrouwen proactief het gesprek werd aangegaan over kinderwens. Indien een vrouw nog geen kind wil wordt gekeken welke ondersteuning gewenst is. Hiermee worden onbedoelde zwangerschappen voorkomen. Sinds 2018 wordt het programma onder de titel Nu Niet Zwanger, ook in andere gemeenten uitgerold. Een kosten-effectiviteit studie laat zien dat de investering loont. 

Het programma Nu niet Zwanger is inmiddels in 4 grote steden en 75% van de G40 gemeenten uitgerold. Er zijn bijna 40 Nu Niet Zwanger-programma’s in meer dan 170 gemeenten. Bij de agendering en ondersteuning worden kwartiermakers ingezet. Gemeenten en GGD'en dragen er zorg voor dat met groepen in kwetsbare omstandigheden  pro-actief het gesprek wordt gevoerd rondom kinderwens, seksualiteit en anticonceptie en structureel wordt geborgd bij ketenpartners. Het programma is gekoppeld aan het landelijke programma Kansrijke start. Kijk voor meer informatie op nunietzwanger.nl.