Als u de gezondheid van mensen wilt bevorderen dan is het belangrijk dat u dit planmatig aanpakt [1]. Want interventies die op deze planmatige manier zijn gekozen of ontwikkeld hebben meer effect. Bij een planmatige aanpak doorloopt u zes stappen, die hieronder staan beschreven.

Stappen planmatige aanpak

  1. Analyse van gezondheid: wat is het probleem en/of thema, bij wie speelt het, wat is de ernst en aard en wat zijn de gevolgen als u niets doet.
  2. Analyse van gedrag en omgeving: wat veroorzaakt het gezondheidsprobleem?
  3. Analyse van factoren die het gedrag beïnvloeden: welke factoren beïnvloeden het gedrag positief of negatief (bijvoorbeeld kennis, houding en vaardigheden maar ook factoren uit de sociale en fysieke omgeving) en welke factoren wilt en kunt u aanpakken en wat is daarbij uw doel?
  4. Interventiekeuze: welke interventie of aanpak past bij uw doel en doelgroep?
  5. Interventie-implementatie en verspreiding: met een implementatieplan zorgt u voor de uitvoering.
  6. Evaluatie van de interventie: heeft uw aanpak het gewenste effect of moet u bijstellen?   

Welke activiteiten u doet bij deze stappen en hoe u dat het beste kunt aanpakken leest u bij Kennis, materialen en tips

Doelgroepparticipatie voorwaarde

SocialeMarketing2

Participatie van de doelgroep bij de aanpak is een essentiële voorwaarde voor succesvolle gezondheidsbevordering. Zo zorgt u dat de aanpak aansluit bij hun wensen en mogelijkheden en vergroot u het effect van uw aanpak. Sociale marketing kan een goede methode zijn om de doelgroep te betrekken. Met sociale marketing onderzoek je hoe de doelgroep denkt over gezondheid, wat hen in hun dagelijks leven motiveert, wat zij als barrières ervaren en waarvoor zij in beweging komen. Lees verder over sociale marketing.  

Meer lezen?

Planmatige bevordering van gezond gedrag (Kok). In: Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, een planmatige aanpak (Brug et al. 2016).