Evalueren helpt bij het bijsturen en doorontwikkelen van uw beleid of aanpak. Denk al bij het opstellen van beleid of aanpak na over het evalueren daarvan. Maak daarom bij aanvang keuzes over wat u wilt evalueren, wanneer u resultaten wilt weten en wat daarvoor nodig is.

Meerwaarde van evalueren in gemeente en wijk

  • Evalueren helpt bij het tussentijds bijsturen voor nieuw beleid of aanpak.
  • Evalueren geeft inzicht in de succesfactoren van uw beleid of aanpak.
  • Evalueren houdt bestuur, samenwerkingspartners en burgers betrokken.
  • Evalueren helpt bij verantwoording, agendering en zorgen voor financiering.
  • Evalueren geeft inzicht in het effect van uw beleid of aanpak.

Welke manier van evalueren kiest u?

Er zijn verschillende soorten evaluaties die u voor verschillende doelen kunt toepassen. Welk type evaluatie u kiest hangt af van wat u wilt weten.

  • Procesevaluatie: beoordelen of uw beleid of aanpak op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
  • Effectevaluatie: nagaan of uw beleid of aanpak het gewenste effect heeft.
  • Monitoren: een reeks metingen op verschillende momenten, waardoor u inzicht krijgt in de voortgang van uw beleid of aanpak.

Stappenplan evalueren

Om te voorkomen dat u dingen over het hoofd ziet, helpt het om te werken volgens het stappenplan Hoe evalueer ik mijn (integrale) aanpak?De vijf stappen helpen u bij het opstellen van een evaluatieplan.

Evalueren van integrale aanpak

Evalueren van een integrale aanpak vraagt om extra aandacht. Een integrale aanpak kenmerkt zich immers door de inzet van verschillende interventies en inspanningen op meerdere niveaus die nauw met elkaar samenhangen. Dat maakt dat u het effect op gezondheid lastig kan vaststellen.

Belangrijker dan het evalueren van de einduitkomst (bijvoorbeeld percentage kinderen met overgewicht in een wijk) is het evalueren van tussenuitkomsten (bijvoorbeeld het aantal kinderen dat meedoet aan beweegactiviteiten) en procesuitkomsten (bijvoorbeeld het draagvlak bij lokale partijen). Het is aan te bevelen niet alleen na afloop te evalueren, maar ook tussentijds de voortgang van uw integrale aanpak te monitoren.

Tip: Instrumenten voor evalueren en monitoren

Monitoren en evalueren per leefstijlthema

In deze handreiking vindt u ook informatie over het monitoren en evalueren van het beleid en de uitvoering van activiteiten rond sport en bewegenovergewichtdepressiealcoholdrugs en seksuele gezondheid.

Voorbeelden: Evaluatie van gezondheidsbeleid