Ook andere organisaties hebben overzichten van (effectieve) interventies beschikbaar. Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s van die databanken. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de beheerders van de onderstaande databanken werken met elkaar samen en streven naar eenduidige beoordelingscriteria.

Overzicht van databanken met (effectieve) interventies

Thema's Beheerder Databank
Leefstijlinterventies RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu afdeling Gezond Leven Interventiedatabase Loketgezondleven
Jeugd: Gewone opvoeding en ontwikkeling Nederlands Jeugdinstituut (NJiNederlands Jeugdinstituut) Databank Effectieve Jeugd interventies
Jeugdgezondheidszorg en preventie jeugd Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ) Interventiebibliotheek NCJ
Sport en bewegen Bewegen (Kenniscentrum Sport & Bewegen) ism RIVM Centrum Gezond Leven Sport- en beweeginterventies
Welzijn, participatie, sociale zorg MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken Databank Effectieve sociale interventies
Natuur -en Duurzaamheidseducatie Groen Kennisnet en Ontwikkelcentrum GroenGelinkt
Langdurende zorg Vilans Databank langdurende zorg
Langdurige GGZGeestelijke gezondheidszorg Trimbos Overzicht erkende interventies
E-health

GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en alle GGD'en

GGD Appstore