Een van de acties van gemeenten in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is dat zij een netwerksamenwerking opzetten om alcoholproblematiek bij inwoners van 18 jaar en ouder tijdig te signaleren. Hoe zorgt u in uw gemeente voor een succesvolle lokale/regionale netwerksamenwerking? Download de brochure met geleerde lessen uit vier regio’s (december 2023) en krijg handvatten voor jullie aanpak van alcoholproblematiek bij volwassenen.

Lees ook hoe u integraal aan de slag gaat met alcoholpreventie in uw gemeente.