Er zijn diverse landelijke gezondheidsprogramma's waarbij gemeenten kunnen aansluiten. Vaak bieden zulke gezondheidsprogramma's kennis, kaders en handvaten om gezondheidswinst te behalen, bijvoorbeeld voor een bepaalde doelgroep of op specifieke thema's.

 

Gezondheidsprogramma's benutten 

Elke gemeente heeft eigen ambities en besluit welke gezondheidsthema's prioriteit hebben. Hierbij kan het helpen om te kijken voor welke thema's en doelgroepen er gezondheidsprogramma's zijn waar uw gemeente gebruik van kan maken. Zo zijn er verschillende programma's die kansen om gezondheidswinst te behalen voor kinderen en jongeren. 

Programma's voor gezonde jeugd in uw gemeente

De programma’s Gezonde Kinderopvang, Gezonde School, JOGG JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst), Kind naar Gezonder Gewicht en Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) kunnen veel betekenen voor de lokale en regionale inzet op een gezonde jeugd. Bekijk de kaart om te zien welke van deze programma's actief zijn in uw gemeente.

 

Naar de kaart programma's gezonde jeugd in uw gemeente

 

 

Voorbeelden landelijke gezondheidsprogramma's

Dit zijn een aantal landelijke gezondheidsprogramma's die kunnen helpen bij het uitvoeren van het gemeentelijke plan voor gezondheidsbevordering:

 

Gezonde Kinderopvang

Gezonde Kinderopvang is een programma dat kinderopvangorganisaties helpt om structureel te werken aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers.

 

Gezonde School

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om een gezonde leefstijl vanzelfsprekend te maken. Scholen werken volgens de Gezonde School-aanpak aan een of meerdere gezondheidsthema's.

 

JOGG JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst)

JOGG werkt samen met gemeenten om de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien gezonder te maken. Hiervoor is er de JOGG-aanpak.

 

Juiste zorg op de juiste plek

Het doel van De juiste zorg op de juiste plek is de zorg doelmatiger organiseren, waarbij de zelfredzaamheid en het functioneren van mensen voorop staan.

 

Kansrijke Start

Het actieprogramma Kansrijke Start is gericht op de best mogelijk start van het leven van ieder kind, zodat iedereen een optimale kans heeft op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start.

 

Kind naar Gezonder Gewicht

Kind naar Gezonder Gewicht is een onderdeel van JOGG en zorgt binnen gemeenten voor een netwerksamenwerking om kinderen met overgewicht of obesitas zorgvuldig te begeleiden.

 

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) is een Nederlandse preventieaanpak voor gemeenten. De aanpak richt zich op het voorkomen van alcohol-, drugs- en tabaksgebruik door jongeren en het verbeteren van hun welbevinden door een leefomgeving te vormen waarin ze gelukkig en gezond kunnen opgroeien.

 

Meerjarenprogramma Depressiepreventie

Het Meerjarenprogramma depressiepreventie moet ervoor zorgen dat er in 2030 30% minder mensen met een depressie dan in het startjaar 2017. Zes groepen die extra risico lopen, krijgen extra aandacht zodat zij goede hulp krijgen als er klachten ontstaan.