De Gezonde Wijk- en Regioaanpak

Samenwerken aan gezonde inwoners in een gezonde omgeving

samenwerkingspartners

Geef bij elke stap in het proces aan wie welke rol kan vervullen

Aan de slag

Succesfactoren

Kijk voor meer informatie in de
Handreiking Gezonde Gemeente.

www.loketgezondleven.nl