Notitie Criteria erkenning van interventies (versie 2024-2027) van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Hierin werken samen: Kenniscentrum Sport & Bewegen, Movisie Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken (Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken), Nederlands Jeugdinstituut (NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut)), RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (afdeling Gezond Leven), Trimbos-instituut en Vilans.