Kind drinkt water

Gezondheidsbevordering richt zich op het veranderen van gedrag van mensen en hun omstandigheden, met als doel gezondheid te bevorderen en/of ziekte te voorkomen. Hoe bevordert u gezond gedrag? Ga aan de slag met het analyseren, verklaren en beïnvloeden van het individuele gedrag van mensen.

Gezondheidsbevordering in een notendop

Gezondheidsbevordering is gedrag stimuleren dat de gezondheid van mensen bevordert en ziekte voorkomt. Ongezond gedrag is niet alleen het gevolg van individueel gedrag, ook de omgeving waarin iemand leeft, werkt en woont heeft invloed. Neem bijvoorbeeld ongezond eetgedrag. Daarin spelen de persoon die ongezond eet een rol, maar ook ouders die maaltijden bereiden voor hun kinderen, winkels en restaurants die ongezonde producten verkopen, beleidsbepalers die wel of geen gezond kantinebeleid voeren, en politici die wel of geen strenge wetgeving steunen, zoals een vetbelasting.

Bij gezondheidsbevordering is het daarom belangrijk aandacht te besteden aan zowel het individuele gedrag van mensen als aan hun leef-, werk- en woonomgeving. Effectieve gezondheidsbevordering is een combinatie van middelen, zoals voorlichting, voorzieningen en regelgeving (Brug, 2007). Deze integrale aanpak, die zich richt op het individu en omgeving, vereist samenwerking met meerdere sectoren. Wilt u meer weten over hoe u deze integrale aanpak kunt vormgeven? Kijk dan bij De Gezonde Wijk-aanpak, en op Gezondeschool.nl (primair onderwijs, voortgezet onderwijs) en Gezondekinderopvang.nl

Beïnvloeden omgeving

Beeld-nudging

De (sociaal-politieke) omgeving beïnvloeden om individueel gedrag te veranderen is een succesvolle aanpak die steeds meer aandacht krijgt (denk bijvoorbeeld aan de Rookvrije Generatie). Op deze plek gaan we beperkt in op het beïnvloeden van de omgeving. Kijk voor meer informatie ook eens bij het actuele vraagstuk nudging.

Gezondheidsbevordering: een planmatige aanpak

Als u gezondheid van mensen wilt bevorderen dan is het belangrijk dat u dit planmatig aanpakt [1]. Want interventies die op deze planmatige manier zijn gekozen of ontwikkeld hebben meer effect. Bij een planmatige aanpak doorloopt u zes stappen.

Lees verder over de stappen van een planmatige aanpak.

1040905Pubers_met_fiets

Lang Leve de Liefde

Lang Leve de Liefde is een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs en mbo. Het huidige lespakket is met een planmatige aanpak ontwikkeld en blijkt effectiever dan het vorige.

Gezondheidsbevordering: een greep uit de theorie

Om gezondheid te kunnen bevorderen is het belangrijk dat u weet welke factoren gezondheid positief of negatief beïnvloeden. Dit kunnen zowel gedrags- als omgevingsfactoren zijn. Om deze factoren in kaart te brengen kunt u gebruik maken van gedragsverklarende modellen, modellen voor gedragsverandering en modellen voor sociale en fysieke factoren van gezondheid.

Lees verder over deze modellen

Kijk voor meer informatie bij: