Gezonde leefomgeving Tilburg. Fotograaf Tineke Dijkstra

Op deze pagina leest u waarom een gezonde fysieke en sociale leefomgeving mede van invloed is op de gezondheid. U leest daarnaast  wat u als gemeente kunt doen om een gezonde leefomgeving te bevorderen en waarom  samenwerken met het fysieke domein en andere partijen van belang is. Of u als gemeente nu inzet op minder overgewicht onder jongeren of op het verhogen van de mentale gezondheid van ouderen, het verbeteren van de leefomgeving loont.

Waarom een gezonde leefomgeving?

Ook de leefomgeving heeft invloed op de gezondheid. Denk daarbij niet alleen aan het voldoen aan milieu-eisen, maar ook aan de ruimtelijke inrichting. Als deze beweegvriendelijk en groen is, bewegen mensen meer en nodigt dit uit tot gezond gedrag (gezondheidsbevordering). Ook moet de omgeving veilig zijn, zodat de mensen het prettig vinden er te wonen of recreëren (gezondheidsbescherming). Daarnaast kan een omgeving op zichzelf stimulerend zijn en prikkelen tot het maken van een gezonde keuze.

Een gezonde leefomgeving:

  • biedt een goede toegang tot voorzieningen (zoals scholen, winkels, buurthuis) en openbaar vervoer, voor iedereen.
  • nodigt uit tot een gezonde leefstijl zoals wandelen, fietsen, spelen, ontspannen,
  • nodigt uit tot elkaar ontmoeten, samen te ontspannen en te recreëren.
  • is schoon, heel, sociaal en fysiek veilig.
  • is toegankelijk voor alle gebruikers (denk aan ouderen, kinderen en gehandicapten).

Gezondeleefomgeving.nl

In de Gids Gezonde Leefomgeving ontdekt u hoe u kunt (samen)werken aan een gezonde leefomgeving. De Gids biedt informatie, inzichten, ruimtelijke data, instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. En veel voorbeelden uit de praktijk. Ook biedt de site handvatten om gezondheid mee te wegen binnen het omgevingsbeleid. De gids is ontwikkeld om te leren, ervaringen te delen en inspiratie op te doen. Ook vindt u hier een mooi overzicht van cijfers en feiten en instrumenten die u kunt gebruiken bij het in beeld brengen en het inrichten van de leefomgeving in uw gemeente. 

Leefomgeving uitgewerkt per leefstijlthema

Gezonde leefomgeving in uw gemeente

Voor u aan de slag gaat is het belangrijk te kijken naar wat al bekend is over de leefomgeving in uw gemeente. En te ontdekken welke omgevingsfactoren van invloed zijn op het voorkomen of oplossen van gezondheidsproblemen in uw wijk of gemeente. Met deze kennis kunt u partners overtuigen van het belang van maatregelen en samen prioriteiten en doelen kiezen om te komen tot een gezonde en sociale leefomgeving.  Hoe u deze kennis in kaart brengt leest u op de pagina wijkgezondheidsprofiel

Wettelijk kader en landelijk beleid

Landelijke wetten, kaders en beleidsplannen kunnen u ondersteunen bij uw mogelijkheden om te komen tot een gezonde en sociale leefomgeving. Meer informatie over wetten die van belang zijn bij het thema leefomgeving, waaronder de Omgevingswet, vindt u op de pagina Wettelijke kaders publieke gezondheid.

Gezond en Actief Leefstijl Akkoord

Gezond en Actief Leven Akkoord en Sportakkoord II

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis.