De afdeling Gezond Leven van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt samen met onder andere GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, Regionale Ondersteuningsstructuren, thuiszorgorganisaties, gezondheidsfondsen, onderwijsraden, sportservice-organisaties, academische werkplaatsen, GGD GHOR NederlandNederlands JeugdinstituutNederlands Centrum JeugdgezondheidMovisieVilansNederlands Huisartsen GenootschapLandelijke HuisartsenverenigingZonMwTNOVereniging Nederlandse Gemeenten en verschillende ministeries. Deze samenwerking vindt onder andere plaats binnen het kennisprogramma Jeugd en het gezamenlijke erkenningstraject interventies. 

Verder is er nauwe samenwerking met de landelijke thema-instituten. Zij doen dit onder meer vanuit hun instellingssubsidie vanuit het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Thema-instituten

kcsb

pharos

Rutgers

soa aids nederland

Trimbos

veiligheidnl

voedingscentrum