Aan de slag met alcoholpreventie

Integraal werken aan alcoholpreventie levert de meeste gezondheidswinst voor inwoners van uw gemeente. Kies daarom voor een samenhangende aanpak.

Gezond en Actief Leven Akkoord en Sportakkoord II

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) biedt het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van dit akkoord en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Het voorkomen en vroeg signaleren van alcoholproblematiek is een belangrijk onderdeel van een samenhangend gezondheidsbeleid en is opgenomen in het akkoord. Lees meer over GALA.

Het themadeel alcohol is tot stand gekomen met onze partners het Trimbos-instituut en het Expertisecentrum Alcohol.