Aan de slag met alcoholpreventie

Integraal werken aan alcoholpreventie levert de meeste gezondheidswinst voor inwoners van uw gemeente. Kies daarom voor een samenhangende aanpak. Volg hiervoor de 5 stappen van de gezondewijkaanpak en gebruik de succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid.   

Samenwerken aan vroegsignalering alcoholproblematiek? Pak uw kans

Hoe eerder u alcoholproblematiek bij volwassenen signaleert, hoe kleiner de kans op gezondheidsschade. Een integrale aanpak levert hierbij de meeste gezondheidswinst op. Maar hoe doet u dat? Om hier meer over te leren ondersteunt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) komend jaar drie of vier samenwerkingsverbanden van gemeente(n), GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en instelling voor verslavingszorg. Is dit iets voor uw gemeente, GGD of IVZ? Pak deze kans, we gaan graag in gesprek. Mail naar Dieuwke Schokker.  

Gezond en Actief Leefstijl Akkoord

Gezond en Actief Leven Akkoord

Het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ontwikkelt het Gezond en Actief Leven Akkoord. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gaat het fundament bieden voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van dit akkoord en de bijbehorende financiële uitkering, de SPUK, kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Naar verwachting ligt er begin 2023 een ondertekend akkoord. 

Het themadeel alcohol is tot stand gekomen met onze partners het Trimbos-instituut en het Expertisecentrum Alcohol.