Waarom kiezen voor erkende interventies

Werkt u aan de gezonde leefstijl van inwoners of maakt u plannen voor een gezonder Nederland? Dan wilt u natuurlijk dat uw inspanningen voor gezonde(re) kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen echt effect hebben. Kies daarom voor erkende leefstijlinterventies. Onafhankelijke experts uit wetenschap en praktijk stelden van deze interventies de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid vast.  Alle erkende interventies vindt u eenvoudig via de interventieoverzichten, ingedeeld naar thema, setting en doelgroep. U kunt ook zelf zoeken via het zoekformulier

Samenwerking erkenningstraject

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJiNederlands Jeugdinstituut), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ), het Kenniscentrum Sport, MOVISIELandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken , Trimbos-instituut en Vilans. Samen beoordelen we interventies volgens eenduidige criteria en streven wij naar kwaliteitsverbetering in alle betrokken werkvelden. Afspraken over deze samenwerking zijn te vinden in de Notitie Erkenning interventies 2019-2022

Wat levert erkenning voor u als eigenaar op?

Interventie-eigenaren vragen erkenning aan omdat zij hun interventie breder willen verspreiden, subsidie willen krijgen voor uitvoering of onderzoek, trots zijn op hun interventie of feedback willen op een interventie. Een erkende interventie krijgt een prominente plek in de interventieoverzichten en zoekresultaten via het zoekformulier. Bovendien brengen RIVM en partners erkende interventies onder de aandacht via bijvoorbeeld hun online communicatiekanelen. Weten hoe uw interventie een erkende interventie kan worden? Lees dan verder bij werkwijze beoordeling interventies

E-magazines

Laat u inspireren door de E-magazines van het Samenwerkingsverband Erkenningstraject Interventies.

Grip op preventie

Hoe krijgt u grip op preventie en hoe kiest u de juiste interventie? Daarover gaat dit E-magazine met een voorwoord van Paul Blokhuis. Het magazine geeft toegang tot alle databases met erkende interventies en bevat links naar de rekenhulp Valpreventie en handige tools om interventies te kiezen. 

Sturen op integraal werken

Hoe kunnen gemeenten erkende interventies inzetten voor een integrale aanpak? Dit E-magazine biedt u inspiratie. Naast tips en inzichten geeft het magazine toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies. 

Gezond en wel in de Wijk

Met Gezond en wel in de wijk kunnen gemeenten en professionals zien welke interventies je waarvoor kunt inzetten. In het magazine komen diverse professionals en gemeenten aan het woord. 

Overzicht leefstijlinterventies op Loketgezondleven.nl

De Interventiedatabase Gezond en Actief Leven bevat in november 2018 340 erkende leefstijlinterventies.  Ter voorbereiding van het Preventieprogramma 6 van ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie onderzocht RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Gezond Leven van deze 340 interventies welke thema’s en doelgroepen veel en welke minder voorkomen. Op basis hiervan maakten we een overzicht van thema’s en doelgroepen die de komende jaren meer aandacht nodig hebben. Daarnaast maakten we een overzicht van de al aanwezige erkende (Goed onderbouwd en Effectief) interventies per thema en doelgroep.

  1. Overzicht witte vlekken thema’s en doelgroepen 2018
  2. Overzicht erkende interventies per thema en doelgroep 2019

Evaluatie erkenningstraject

Uit de evaluatie van het erkenningstraject in 2017 en 2018 blijkt dat professionals de databanken met erkende interventie zinvol en nuttig vinden. Het erkenningstraject biedt inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie. Minder positief zijn de professionals over de tijd die het indienen van een interventie kost en de bekendheid van erkende interventies onder beleidsmakers o.a. bij gemeenten. Lees verder in het evaluatierapport (Pdf).