Werkt u aan de gezonde leefstijl van inwoners in uw gemeente? Dan wilt u dat uw inspanningen voor gezonde(re) kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen echt effect hebben op hun leefstijl en omgeving. Als u de gezondheid van mensen wilt bevorderen dan is het belangrijk dat u dit planmatig aanpakt. In een planmatige aanpak doorloopt u een aantal stappen (meer hierover leest u bij Mensen stimuleren tot gezond gedrag). Een van die stappen is ‘kiezen voor erkende leefstijlinterventies’. Op deze pagina leest u over de meerwaarde van erkende interventies en over het erkenningstraject.

Wat bedoelen we met een erkende leefstijlinterventie?

Een erkende interventie is een planmatige en doelgerichte aanpak, activiteit of programma, gericht op gedragsverandering bij mensen en beïnvloeding van hun omstandigheden. Het doel is gezondheid bevorderen en/of ziekte voorkomen.

Erkenningscommissie beoordeelt 

Een erkende interventie voldoet aan criteria voor succesvol en effectief werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventie vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners. In het erkenningstraject kan een interventies een erkenning krijgen op de volgende niveaus:   

  • Instapniveau Goed beschreven
  • Goed onderbouwd
  • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit 
  • Goede aanwijzingen voor effectiviteit 
  • Sterke aanwijzingen voor effectiviteit 

Kies interventies die werken

Doe uw voordeel en ga aan de slag met een erkende interventie. Zo’n interventie is ontwikkeld door experts uit praktijk en/of wetenschap en onderbouwd met onderzoek en evaluatie, en de interventie is beproefd in de praktijk. Een erkende interventie is getoetst op uitvoerbaarheid en kunt u direct toepassen in uw lokale praktijk.  En om het nog makkelijker te maken: van erkende interventies zijn handleidingen en instructies beschikbaar. Lees voor meer informatie de Vragen en antwoorden over leefstijlinterventies

Naar alle erkende leefstijlinterventies

Hoe komt u tot een zorgvuldige interventiekeuze?  

De stappen die u kunt zetten bij interventies kiezen voor uw lokale situatie, leest u in de Aanpak Gezonde Gemeente.  

U kunt een interventie aanpassen

Hebt u een erkende interventie gevonden, maar deze sluit niet helemaal aan op uw situatie? U kunt een interventie aanpassen naar doelgroep en context.  Inzicht in de Werkzame elementen is daarbij essentieel. Dat zijn onmisbare onderdelen die zorgen dat een interventie werkt. Lees meer bij stap 3 over hoe u de gekozen interventie passend maakt bij uw aanpak.  

Samenwerking erkenningstraject

Met het Kenniscentrum Sport & Bewegen, Movisie Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken (Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken), Nederlands Jeugdinstituut (NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut)), Trimbos-instituut en Vilans vormt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies (SEI). Samen beoordelen we interventies volgens eenduidige criteria en streven naar kwaliteitsverbetering in alle betrokken werkvelden. Afspraken over onze samenwerking vindt u in de Notitie Criteria erkenning van interventies 2024-2027

Video 'Kies erkend'

Filmpje Kies erkend! 

Wat brengt erkenning van uw (leefstijl)interventie? Dat ziet u in de video met verhalen vanuit het werkveld. Laat u inspireren door beleidsmakers, buurtsportcoaches en interventieontwikkelaars. Onder andere Denis Wiering, manager jeugdbeleid bij gemeente Rotterdam, komt aan het woord: ‘Het gaat om optimaal opgroeien van kinderen en jongeren, dan is belangrijk dat je doet wat werkt.’ 

Kijk ook eens bij

Recent erkende interventies

Erkenning aanvragen